Slávnostné ukončenie šk. roka a ocenenie najlepších žiakov

Úspešný 6.ročník ZOOlympiády

V stredu 26.6.2024 sa 20 žiakov našej školy (výber zo 4. 5. a 9. ročníka) zúčastnilo prírodovednej súťaže ZOOlympiáda v národnej ZOO Bojnice.                                                                                                                  Otázky boli zamerané na témy: Živá voda, Každý sme iní, Užitočný odpad, Potvory z našich potokov. Po skončení súťaže sme netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. Veď, každý chcel vyhrať hlavnú cenu -elektrickú kolobežku. Nám sa to tento rok podarilo. V kategórii ZŠ 1.stupeň, získal Tomáš Klopan zo 4.A 1.miesto a zároveň si vybojoval aj miesto absolútneho víťaza 6.ročníka ZOOlympiády a domov sa mohol odviezť na hlavnej cene- elektrickej kolobežke.                                                                                            Viťazovi srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

Zvonenie v škole

Aj zvonenie v škole môže žiakom spríjemniť deň.U nás v škole začiatok vyučovacej hodiny, či prestávky oznamuje známa melódia. A nie iba jedna.

Unikátne finančné vzdelávanie

Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi sa v septembri 2023 zapojila do inovatívneho programu FinQ, ktorý je financovaný Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Nadáciou Národnej banky Slovenska. FinQ program je komplexný program finančného vzdelávania, ktorého cieľom je naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program komplexne rozvíja finančnú gramotnosť žiakov s dopadom na čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie a kreativitu žiakov a je inšpiráciou pre pedagógov. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo svete financií.

Buďme priatelia

V pondelok, 24.6.2024, si naši žiaci utužovali priateľské vzťahy. Žiaci z 8.A a z 9.A v spolupráci s pani učiteľkami pripravili dopoludnie plné rôznych aktivít, od kreatívnych cez logické, až po plné zábavy. Žiaci 1. stupňa hovorili o vlastnostiach dobrého priateľa, ktoré zdobia maskotov blokového vyučovania. Všetci žiaci spoločne trávili čas hraním rôznych hier. Budovanie kamarátskych vzťahov je veľmi dôležité nielen v škole, ale i mimo nej. A preto sme sa pred letnými prázdninami opäť zlepšili v medziľudských vzťahoch. Dôležité však je, že: ,,S priateľom po boku nie je žiadna cesta príliš dlhá."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         viac

Vyhodnotenie súťaží v anglickom jazyku

Počas celého roka sa šikovní žiaci zapájali do súťaží a projektov z anglického jazyka. Od septembra do júna riešili žiaci 4.-9. ročníka testy v aplikácii ALF.

Najaktívnejší v školskej Alfiáde boli:                                                                                                                             4.A-Tomáš Klopan                                                                                                                                                 5.A- Branko Adámik a Max Ješík                                                                                                                           6.A- Terezka Výškrabková                                                                                                                                   7.A- Adrián Marko                                                                                                                                                 9.A- Nela Balážová

V apríli sa zapojil 16 žiakov 5. a 7. ročníka do medzinárodnej súťaže englishstar. Najúspešnejší boli Matúš Gajdoš zo 7.A a Viktória Koníčková z 5.A.

V máji si šiestaci zmerali sily vo vedomostnom kvíze v aplikácii kahoot o Veľkej Británii a USA. Najúspešnejší boli Aďo Štefanec, Tibor Sabo, Vladko Václaviak, Dorian Ďuračka a Darko Kňažický.

Za najaktívnejšie využívanie aplikácie wocabee bol ocenený Dávid Richter zo 7.A.

Všetkým oceneným gratulujeme!

Naši aktívni čitatelia

Tento rok boli naši čitatelia odmeneni milou pozornosťou za ich čitateľskú aktivitu. Prajeme im krásne prázdniny a tešíme sa znovu na nich v septembri.  

Atletický Olympijský deň žiakov 3.- 4.r. ZŠ v Prievidzi

Za účasti všetkých prievidzkých škôl naši žiaci 3. a 4. ročníka bojovali v atletických disciplínach o čo najlepšie umiestnenie. Naše vystúpenie bolo veľmi úspešné, získali sme 9 umiestnení na stupňoch víťazov.

50m – Sofia Homolová – 1. miesto                                                                                                                                          Adriana Olejárová – 3. miesto

400m – Sofia Homolová – 1. miesto                                                                                                                                          Nikol Chrenková – 2. miesto

600m – Benjamín Stránsky – 2. miesto    

hod kriketovou loptičkou – Filip Zedek – 3. miesto                                                                                                                                                 Nina Štefancová - 2. miesto

Skok do diaľky – Adriana Olejárová – 1. miesto                                                                                                                                      Nikol Chrenková – 2. miesto

Ešte nás reprezentovali: Damián Beňák, Kristína Urbanovská

Školský výlet Čutkovská dolina

V utorok 18.6.2024 sa piataci spolu s deviatakmi vybrali na spoločný výlet do Čutkovskej doliny. Miesto pre všetkých zatiaľ neprebádané ponúklo našim výletníkom nádherné scenérie. Liptov je prekrásny. Uprostred tejto krásy čakal žiakov pán Hruška z agentúry Liptov Active. Spolu so svojimi spolupracovníkmi rozdelil žiakov na tímy a začala sa zábava aj napätie.

Na stanovištiach si vyskúšali tímové hry, lukostreľbu, plavbu raftovým člnom po Čutkovskej priehrade, super jazdu na zipline. Počasie bolo skvelé. Po aktivitách sa ohlásil hlad. V štýlovej Kolibe u dobrého pastiera si veľkí aj menší výletníci pochutnali na vybranom jedle. Iní sa posilnili vlastnými zásobami. Prekvapil nás pán Jozef Libica, ľudový majster- výrobca fujár, píšťaliek a iných originálnych výrobkov. Porozprával piatakom o výrobe fujary- nie je to žiadna ľahká práca. Deviatakom sa zapáčili stajne s ovečkami, kozami a inými zvieratami. Najviac ich zaujal baran Peter. Našli svojho triedneho maskota.

Záverečná cesta ubehla rýchlo. Niekto spieval, niekto spal, ale všetci boli spokojní. Aj pani učiteľky Maxinová a Krajčová. Deti boli skvelé. Pre deviatakov to bol ich posledný školský výlet. Prajeme im, aby si také výlety užili aj na svojich stredných školách.

Deň rodiny

Dňa 14.6. v piatok sa u nás konal "Deň rodiny." Každý kto mal chuť sa mohol prísť k nám poobede zabaviť. Žiakov čakali športové hry, súťaže, hlavolamy, vedomostné hry, minislalom, či iné zábavné aktivity, ktoré p.učiteľky pripravili pre našich žiakov. Nezabudlo sa ani na sladké odmeny, ktoré čakali deti po absolvovaní všetkých disciplín. Veľmi sa tešíme, koľko rodičov sa aj so svojimi deťmi prišli s nami zabaviť a strávili sme tak spoločne príjemné piatkové popoludnie.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a veríme, že podobné aktivity budeme na našej škole realizovať aj naďalej.

                                                                                                                                                foto

Slávnostné prijatie najúspešnejších žiakov základných škôl primátorkou mesta – 12.6.2024

Katarína Kulichová, žiačka 9.A

Deviatačka Katka dosiahla v tomto školskom roku výnimočný úspech víťazstvom v 21. ročníku slovenského kola česko-slovenskej výtvarno-literárnej súťaže "Komenský a my" v literárnej časti v kategórii A so svojou úvahou na tému UŽ STE SA NIEKEDY VYDALI NA CESTU, NA KTOREJ STE ZABLÚDILI? Katka má od detstva záľubu v čítaní. Má svoj názor, ktorý si vie obhájiť, ale tiež disponuje tolerantnosťou, empatiou a ambicióznosťou, má láskavú povahu a schopnosť stmeľovať kolektív. Katka svoju ambicióznosť pretavila v pozitívnom zmysle do svojho osobného rastu. Od 5. ročníka sa aktívne zapájala do charitatívnych aktivít a zbierok, zberovej činnosti, pomáhala pri organizovaní školských aktivít. Okruh predmetových súťaží, o ktoré prejavila záujem je veľmi široký od literárnych cez olympiádu v anglickom jazyku, v chémii, ZOO- olympiádu, až po informatickú súťaž i- Bobor. Výborne zvládla testovanie deviatakov, čo jej umožnilo okamžité prijatie na gymnázium.

Tomáš Klopan, žiak  4.A

Tomáš počas absolvovania prvých štyroch ročníkov základnej školy vždy dosahoval veľmi dobré výsledky. Zúčastnil sa 5. ročníka celoslovenskej súťaže ZOOLYMPIÁDA, ktorú usporiadava národná ZOO Bojnice, kde získal 2. miesto. Každoročne sa zapája do matematických súťaží Matematický Klokan a Pytagoriáda, kde býva úspešným riešiteľom. Má pozitívny vzťah k práci, pravidelne sa zapája do zberových súťaží, bol najúspešnejším zberateľom starých batérií v rámci školy. Je ochotný pomáhať druhým, aktívne podporoval zapojenie žiakov a rodičov do hlasovania v súťažiach v prospech školy.  

Exkurzia  vo hvezdárni

Dńa 10.6 2024 sme sa zúčastnili exkurzie vo hvezdárni, ktorá sa nachádza neďaleko Partizánskeho - v Malých Bieliciach. Budova hvezdárne je situovaná na severo-západ od mesta vo vzdialenosti 1346 km od Greenwichu - nultého poludníka a 4590 km od severného pólu planéty, 200 metrov nad morom.  Vo hvezdárni sme si najskôr vypočuli pútavú prednášku o našej slnejnej sústave a potom sme sa presunuli do 5,5 metrovej kupoly, kde sme sa pomocou šošovkového ďalekohľadu pozorovali naše Slnko.

Exkurzia v nás zanechala veľa krásnych a poučných zážitkov.

Futbalový turnaj mladších žiakov

Pri príležitosti MDD usporiadalo CVČ v Prievidzi futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili 4 školy.

Hralo sa systémom 5 + 1, každý s každým. Naši žiaci porazili ZŠ Mariánsku 3 : 1, Súkromnú školu M. Falešníka    8 : 2 a prehrali so ZŠ Energetikov 1 : 5.

Celkovo sme získali 2. miesto, najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený náš žiak 3. A triedy – Damián Beňák.

Naša zostava: Damián Beňák, Benjamín Stránsky, , Maxim Adamčík, Peter Šiplák 3. A, Jozef Žilla, Lucas Hudec, Peter Richter, Tomáš Fedor 3. B, Tomáš Bartoš 4.A

Najlepšími strelcami v našom družstve bolo Benjamín Stránsky a Jozef Žilla.

Slávnostné ocenenie víťazov POS

"Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň. "
Dňa 28.5.2024 v CVČ v Prievidzi si prevzali ocenenie naši víťazi okresných kôl olympiád
a umeleckých súťaží.
Matúš Gajdoš za 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády a 2. miesto pytagoriády.
Terezka Výškrabková za 2. miesto v umeleckom prednese povestí Šaliansky Maťko.

Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy a vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali:
Mgr. Krajčovej, Mgr. Lukačovičovej, Mgr. Sýkorovej.

Prajeme všetkým mnoho ďalších úspechov!

ÚSPECH v česko-slovenskej výtvarno-literárnej súťaži – 1. MIESTO

Naša žiačka 9. ročníka KATKA KULICHOVÁ sa v tomto šk. roku zapojila do 21. ročníka slovenského kola česko-slovenskej výtvarno-literárnej súťaže, ktorú zastrešuje Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.

Práve Katka zaujala porotu úvahou na tému Už ste sa niekedy vydali na cestu, na ktorej ste zablúdili?

Svojou literárnou prácou získala 1. miesto.

Gratulujeme k obrovskému úspechu a prajeme tvorivého ducha a veľa šťastia v štúdiu na strednej škole!Týždeň Modrého gombíka

Aj naša škola je priateľská k deťom, ktoré to vo svete najviac potrebujú, a preto sme sa v dňoch 16.5. a 17.5.2024 zapojili do zbierky Modrý gombík.                                                                                                 Pomohli sme deťom, ktoré zaspávajú hladné, pretože chceme, aby sa usmievali a znovu nadobudli silu. 

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a pomohli tak deťom v rôznych krajinách.

Olympionizmus očami detí

16.5.2024 sa žiaci Lejka Vnučková 3.B, Kristínka Urbanovská a Aďka Olejárová 4.A., Emka Čičmancová, Barborka Jelínková a Dorotka Šarayová 5.A zúčastnili okresného kola výtvarnej súťaže Olympionizmus očami detí. Dievčatá sa veľmi snažili a získali krásne umiestnenia.                                                                                      V kategórii mladších žiakov 1. miesto získala Kristínka Urbanovská a 2. miesto Lejka Vnučková.                        V kategórii starších žiakov Emka Čičmancová získala 3. miesto a Dorotka Šarayová mimoriadnu cenu poroty.   Srdečne dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentovanie školy.

Atletika – okresné kolo

V máji sa už tradične zúčastňujeme okresného kola v atletike. Žiaci a žiačky súťažia v disciplínach – beh na 60m, 800m, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou a skok do diaľky.

Reprezentovali nás:                                                                                                                                              Dominik Kleman, Dominik Harman, Tomáš Hostačný, Samuel Humaj 9.A,                                                     Kristián Krivuš 7.B , Nela Ofertálerová, Kristína Kinzlerová 7.A, Sandra Krišková 6.A.

Deň matiek

Básničky pre mamičky k ich sviatku napísali deti z celého Slovenska a tieto vydalo vydavateľstvo Mlade letá. Medzi tvorcami boli aj talentované deti z nasej školy, ktorým srdečne blahoželáme. 

UsmievAnka

UsmievAnka predstavuje zábavu pre deti rôzneho druhu: spev, tanec, diskotéka, kúzla, divadielko, hry, a najmä interaktívny pesničkový program.

Zábavu s UsmievAnkou si naše deti MŠ a 1. stupňa ZŠ užili dňa 25.4.2024

Čerstvé hlavičky

Milí rodičia, priatelia, zamestnanci, žiaci a známi našej školy!

Tento rok sme sa opäť prihlásili do projektu Čerstvé hlavičky, ktorý prebieha pod záštitou obchodného reťazca Kaufland. Aj takouto formou by sme chceli našim žiakom na budúci školský rok zabezpečiť pravidelný prísun zdravých vitamínov z ovocia a zeleniny. Preto vás touto cestou prosíme o podporu dobrej veci. 

Hlasujte každý deň za našu školu a spoločne môžeme dokázať viac. 

Viac na https://www.cerstvehlavicky.sk/

Hlasovanie verejnosti prebieha od 25. 4. 2024 do 29. 5. 2024.

Ďakujeme za podporužiaci a škôlkari ZŠ s MŠ Malonecpalská

Súťaž:  Poď von

Milí rodičia a žiaci!

Zapojili sme sa do súťaže pod názvom "POĎ VON". Touto cestou vás prosíme aby ste hlasovali za naše dva príspevky – fotky na www.talentagent.sk. Môžeme vyhrať zaujímavé ceny pre školu a žiakov. Pred prvým hlasovaním sa musíte zaregistrovať na stránke a potom už len hlasovať a hlasovať za súťaž Poď von 2 do 12.5.2024

súťaž POĎ VON 2
Spustenie hlasovania: 19.4.2024 o 10:00 hod.
Koniec hlasovania: 12.5.2024 o 20:00 hod.

Ako môžeme hlasovať?

1. Kliknutím na tlačidlo Hlasuj - 1x za 5 minút, za jeden klik získate 5 bodov.

2. Poslaním SMS v tvare: talent(medzera)SMS ID(číslo pod každou fotografiou) na 7009, za jednu SMS získate 1000 bodov. Cena spätnej SMS správy je 1,60 € s DPH.

3. Kreditom - dobitím kreditu na stránke https://talentagent.sk/dobitie/kredit - získate vždy toľko bodov, koľko potrebujete bez obmedzení, kredit môžete pridávať 1x za 60 sekúnd.

Vopred všetkým hlasujúcim ďakujeme!

ZŠ s MŠ Malonecpalská

Exkurzia v Mochovciach

Dňa 18.4.2024 sa žiaci 8. A a 9. A zúčastnili exkurzie v Energolande Mochovce. Žiaci sa dozvedeli nové poznatky o výrobe elektrickej energie, vyskúšali si rôzne interaktívne hry a exponáty, preskúmali celú revolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť ...  Navštívili aj historické centrum Nitry a pozreli si pamätihodnosti. 

Zápis do 1.ročníka základnej školy

na stránke mesta je nesprávne uvedený web školy

Zápis do materskej školy

Prijímanie prihlášok detí do materskej školy bude v dňoch 2. mája, 3. mája a 6.mája 2024 v čase od 8:00 do 16:30 hodiny v priestoroch materskej školy

Dokumenty k zápisu do materskej školy zverejníme na stiahnutie z webu školy:

https://prievidza.sk/prijimanie-prihlasok-deti-do-materskych-skol/

Funny English 3- Happy Easter

Malí angličtinári si pred príchodom veľkonočných prázdnin spestrili hodiny anglického jazyka zábavnými  aktivitami, ktoré im priblížili tradície veľkonočných sviatkov v anglicky hovoriacich krajinách. 

Prváci sa zapojili do "lovu na vajíčka", ktorý je tradičnou aktivitou počas veľkonočnej nedele v Británii. Pani učiteľka Bátorová a pani asistentka Šebová pripravili súťaže, v ktorých si deti precvičili svoju šikovnosť, rýchlosť i schopnosť spolupracovať v skupine. Vajíčka boli síce nahradené farebnými loptičkami a kvôli počasiu sa "lov" uskutočnil v telocvični, to však neubralo na snahe detí zvíťaziť a nazbierať čo najviac "vajíčok". Druháci a tretiaci si s pani učiteľkou Maxinovou zaspievali a zatancovali pri veselej pesničke Happy Easter Bunny.
Štvrtáci sa dozvedeli aj pár informácií o ďalších zvykoch, ktoré dodržiavajú v britských rodinách.
Všetci sa však veľmi tešili na blížiace sa prázdniny a sviatky jari, ktoré si užijú so slovenskými tradíciami so svojimi rodinami.

Deň ľudovej rozprávky

Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (16. marca 1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej literatúry a folkloristu sa koná 16. marca Deň ľudovej rozprávky. Stal sa neoficiálnym sviatkom rozprávky. My sme si ho pripomenuli v piatok 15. marca čítaním ľudových rozprávok, vytváraním projektov o Pavlovi Dobšinskom a hraním scénok z rozprávok a na prvom stupni pokračujeme v rámci tvorivého čítania v spoznávaní ľudových rozprávok aj naďalej. 

                                                                                                                              Mgr. Hlbočanová, Mgr. Sýkorová

Vynášanie Moreny

Dňa  22.3.2024 sa deti, žiaci a učitelia zo Základnej školy s materskou školou na Malonecpalskej ulici spolu s Denným centrom Necpaly rozlúčili so zimou, aby na trón mohla zasadnúť pani Jar. Morena – symbol zimy sa odhodlane niesla na čele sprievodu, ktorý sa s ňou lúčil peknými slovenskými ľudovými piesňami a hovoreným slovom. 

Pri necpalskom potoku Morena posledný raz hodila šibalský úsmev na okolo stojacich a odovzdala žezlo pani Jari, ktorá má priniesť nový život a viac teplých slnečných lúčov medzi zvieratká, rastlinky a ľudí na našej planéte.                                             

                                                                                    viac                                                       

Blokové vyučovanie:  "Žijeme zdravo"

Dňa 20.3.2024 si žiaci 4. a 5.ročníka vyskúšali učenie vonku. Na aktivity využívali prírodný materiál, ktorý našli na školskom dvore. Ich prvou úlohou v skupinách, bolo najskôr zistiť rozmanitosť prírodnín na školskom dvore. Potom nastala zábavná aktivita, pri ktorej mali nájsť vec a odfotiť sa pri nej. A nakoniec mali z prírodnín vytvoriť obraz, predmet - s témou: Vytvor, o čom si myslíš, že je pre Teba zdravé.Tu sú ich výtvory.

Projekt: Včielky do škôl

Naša škola sa prihlásila do projektu Včielky do škôl. Do školy nám prišiel domček pre včielky, ktorý bolo treba najskôr pre ne pripraviť, aby sa v ňom zabývali. Na príprave pracoval tím žiakov zo 4. a 5.ročníka. Spolu s pani učiteľkami Mgr. Krajčovou, Mgr. Mokrášovou pracovali podľa priloženého manuálu. Keď bol domček pripravený, spolu s liahňou včielok, sa vybralo vhodné miesto v školskom areály. Teraz už len čakať a pozorovať proces liahnutia včielok a ich prácu počas roka.

                                                                                                                                                viac

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2024

Naše šikovné žiačky nás reprezentovali na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa tradične koná v RKC Prievidza. 

V utorok, 12. marca, nás reprezentovala žiačka 5.A - Peťka Pánisová a v stredu, 13. marca, žiačka 8.A - Dianka Gurečková. Obe dievčatá si na vlastnej koži vyskúšali, že postaviť sa pred divákov a podať čo najlepší výkon nie je žiadna malina, napriek tomu, obe svoje vystúpenia zvládli na jednotku! Boli to dni plné umeleckých zážitkov, ale aj nadobúdania cenných skúseností.
Peťke a Dianke ďakujeme a veríme, že budú inšpiráciou aj pre svojich spolužiakov. 

Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti

13.3.2024 sme sa zúčastnili krajského kola OLOV, kde súťažilo za našu školu družstvo zložené z najúspešnejších žiakov v testovaní OLOV :
6. ročník – Sandra Krišková, Adrián Štefanec, 7. ročník – Nela Ofertálerová, Kristián Krivuš,
8. ročník – Liliana Hirschnerová, Patrik Škandík, 9. ročník – Ema Petrášová, Dominik Kleman.

Súťaže sa zúčastnilo 34 škôl a takto sme sa umiestnili v jednotlivých disciplínach :
Prekážková dráha – 9. miesto
Skok do diaľky z miesta – 6. miesto
Člnkový beh – 12. miesto
Ľah – sed – 24. miesto
Preskok švihadla za 1 min. – 19. miesto
Celkové poradie – 12. miesto

Objednávka školských pomôcok od firmy DAFFER

Florbalový turnaj

Dňa 11.3. sme absolvovali 1. kolo , kde sme sa stretli so ZŠ Energetikov, ZŠ Mariánska a ZŠ Rastislavova. Skončili sme s 1 výhrou a 2 prehrami.
Naša zostava: D. Sihelský, D. Kleman, A. Bartoň 9.A, P. Škandík, D. Urban, R. Mik 8.A, A.
Marko 7.A, K. Krivuš 7.B

Beseda s príslušníkom Mestskej polície


Dňa 27. 2. 2024 mali žiaci 7.B triedy možnosť vypočuť si pútavé rozprávanie pána Víta Zajaca z Mestskej polície v Prievidzi. 

Upozornil ich na nebezpečenstvo návykových látok a rizikového správania pod ich vplyvom. 

Mohli si vyskúšať vlastné reakcie so špeciálnymi okuliarmi simulujúcimi podobné stavy...

Ďakujeme za krásnu a zaujímavú besedu.


Medzinárodný deň materinského jazyka

Medzinárodný deň materinského jazyka sa oslavuje 21. februára. My sme si pripomenuli význam a hodnotu materinskej reči v piatok 16.2.2024 pred jarnými prázdninami reláciou v školskom rozhlase a rôznymi tvorivými úlohami v školskej knižnici alebo v triedach.
Žiaci sa aktívne zapojili do poznávacieho procesu svojimi prezentáciami obľúbených kníh a ich hrdinov.
Pripomenuli sme si rôznorodosť, krásu a dôležitosť materinského jazyka prostredníctvom kvízu
Milujem slovenčinu. V skupinách sme rozvíjali čítanie s porozumením, pracovali s informáciami a plnili
úlohy v hlaholike, prešli jednotlivými fázami vývoja slovenského jazyka, obohatili si slovnú zásobu a lepšie spoznali slovenské nárečia. Žiaci mohli vytvoriť projekty o jazykovednom velikánovi Ľudovítovi Štúrovi alebo vymyslieť haiku, nonsens, prípadne hádanky s témou materinskej reči. A keďže v náručí jazyka zostávame naďalej, na hodinách slovenského jazyka a literatúry pokračujeme v rozvíjaní tvorivosti našich žiakov.

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 15.2.2024 sa žiaci 2. až 4. ročníka zúčastnili školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Účasť bola prekvapujúco vysoká. Treba oceniť všetkých zúčastnených za snahu naučiť sa prednes textu – či už išlo o poéziu alebo prózu. Žiaci získali nové skúsenosti a zároveň si porovnali svoje nadanie. 

Umiestnenie v súťaži bolo nasledovné:
Prednes poézie:

l. miesto – Natália Gromová
2. miesto – Vivien Pavkeje
3. miesto – Adriana Olejárová 

Prednes prózy :

1. miesto – Viktória Miklasová
2. miesto – Nela Petrášová
3. miesto – Alexandra Gajdová

Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a veríme, že sa stretneme aj na budúci rok s takýmto záujmom.
Postupujúcim víťazkám prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Šaliansky Maťko


Dňa 15. februára 2024 sa v CVČ v Prievidzi uskutočnil 29. ročník okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. 

Terézia Výškrabková zo VI.A získala v III. kategórii (6.-7.r. ZŠ) krásne druhé miesto

Srdečne blahoželáme!

LUCY a LEO prichádzajú do škôlky

Cieľom školského vzdelávacieho programu Základnej školy s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi je vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie všetkých detí a žiakov vzhľadom na ich schopnosti a úroveň nadania tak, aby každý žiak získal šancu byť úspešný. Nepripravujme žiakov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet ktorý príde, snažíme sa vychovať samostatne a kriticky mysliacich ľudí, ktorí dokážu zodpovedne konať, vzájomne komunikovať a spolupracovať v tíme. A začíname už od predškolákov. 

V materskej škole sa v utorok 13. februára ako v jednej z 11-tich škôlok na Slovensku zrealizoval úvodný deň projektu LUCY a LEO - PODNIKAVCI ZO ŠKÔLKY. Tvorivou činnosťou, aktivitami a presne nastaveným postupom lektorka vzdelávacej spoločnosti SKILLFILL PaedDr. Lenka Holíková zoznámila deti s ich novými kamarátmi. 

Cieľom programu LUCY a LEO - PODNIKAVCI ZO ŠKÔLKY je výchova k podnikavosti a rozvoj jej kompetencií potrebných pre udržateľný aktívny život v rýchlo sa meniacich podmienkach profesného a osobného života. Podstatné je u detí a žiakov rozvíjať tzv. mäkké zručnosti - sebauvedomenie a sebarozvoj, tímovú spoluprácu, komunikačné zručnosti, rozvíjanie kreatívneho myslenia, emocionálnej inteligencie a bádateľstva.

LUCY a LEO zostávajú v škôlke a stávajú sa sprievodcami programom. Na základe metodiky a získaných zručností z 3- dňového workshopu, ktorý absolvovali pani učiteľky predškolákov, budú pokračovať v sprevádzaní detí počas celého edukačného procesu.

V našej škole podporujeme profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a sústreďujeme sa hlavne na rozvoj zručností potrebných pre 21.storočie. Preto sme na vzdelávania vybrali vzdelávaciu agentúru Skillfill, s.r.o. V minulom aj tomto školskom roku absolvovali všetci pedagógovia aktualizačné vzdelávanie s témami inklúzie, rozvoja detských zručností, kreativity a efektívnej komunikácie a inovačné vzdelávanie Akadémia zručností pre 21. storočie.

                                                                                                                RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 13.2.2024 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslav Kubín.

Reprezentovať nás pôjdu do okresného kola Petra Pánisová v II. kategórii v prednese poézie a Diana Gurečková v III. kategórii v prednese prózy. 

Prajeme im veľa úspechov! 

                                                                                                                                                                   viac                                                                                                                                                                                                     

OZNAM pre rodičov

Vážení rodičia,

v pondelok 12. 2. 2024 v čase od 8,00 h. do 14,00 h. nebude v škole funkčný internet, ani školské telefóny z dôvodu plánovaného prerušenia poskytovaných služieb zo strany Telekomu. Z uvedeného dôvodu nebude možné telefonické odhlásenie stravy v jedálni, ani komunikácia so zamestnancami školy.

Vyhodnotenie testovania OLOV

Do testovania Olympijského odznaku všestrannosti sa zapojili žiaci 6. – 9. ročníka. 78 žiakov absolvovalo všetky disciplíny a získali certifikát s výsledkami a porovnaním s testujúcimi žiakmi celého Slovenska.

Najúspešnejší boli :

Zlatý odznak:

 Liliana Hirschnerová 8.A– 4 650 bodov

Dominik Kleman 9.A – 4 470 b.

Kristián Krivuš 7.B – 4 400 b.

Strieborný odznak:

 Diana Gurečková 8.A – 3 960 b.

Nela Ofertálerová 7.A – 3 940 b.

Patrik Škandík 8.A – 3 790 b.

Tomáš Hostačný 9.A – 3 670 b.

Ema Petrášová 9.A – 3 660 b.

Bronzový odznak:

 Sandra Krišková 6.A – 3 530 b.

Matúš Gajdoš 7.A – 3 360 b.

Tereza Sihelská 8.A – 3 280 b.

Sandra Plášková 7.A – 3 230 b.

Zajra Krpelanová 7.B – 3 100 b.

Etelka Billová 8.A – 3 080 b.

Blahoželáme!

O čom sa rozprávajú veci v našich skriniach?

Najväčší strach vraj má naše oblečenie z toho, že skončí v spaľovni. Nakupujeme príliš často a veľa. V šatníkoch sa nám hromadí oblečenie, ktoré možno nikdy nevynosíme a končí na skládkach odpadu. Navyše 97% oblečenia sa vyrába v krajinách ako je Čína, Bangladéš, Pakistan, kde je zneužívaná detská práca a podmienky na prácu ohrozujú život robotníkov. 

Aj takéto informácie sa dozvedeli žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa v pondelok 29.1. 2024 zúčastnili na prednáške o recyklácii textilu a o problémoch, ktoré spôsobuje tzv. fast fashion. Ide o oblečenie, ktoré je lacné, často nekvalitné s krátkou životnosťou. Známe osobnosti sa k tejto téme vyjadrili v krátkom náučnom filme a pani prednášateľka motivovala žiakov k zmene spotrebiteľského správania. Miesto nákupu nám ponúkla swapy. Swap je podujatie, kde si môžeš vymeniť svoje kúsky oblečenia. Výhoda je v tom, že môžeš odovzdať oblečenie, ktoré ti je ľúto hodiť do kontajnera a zároveň si vybrať niečo pekné na seba.

V závere podujatia, sa prítomní žiaci vyjadrili, že by mali o takéto podujatie záujem. Tak si začnite triediť svoje oblečenie a možno sa stretneme na swape aj v našom meste.

Lyžiarsky výcvik 2024 

 Jasenská dolina 

Šaliansky Maťko

V piatok 19. januára 2024 sa v našej knižnici konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, v ktorej si zmerali svoje rétorické schopnosti žiačky 4., 5. a 6. ročníka.

II. kategória: 

1. miesto – Petra Pánisová (5.A), 2. miesto – Barbora Jelínková (5.A), 3. miesto – Kristínka Urbanovská (4.A)

III. kategória: 

1. miesto – Terézia Výškrabková (6.A), 2. miesto - Tamara Mečiarová (6.A), 3. miesto - Laura Mečiarová (6.A).

Víťazkám gratulujeme a prajeme im veľa síl a šťastia v okresnom kole.

Basketbal 3 : 3

18.1. sme odohrali obvodné kolo v streetbasketbale. Pri neúčasti 2 škôl sme odohrali len 1 zápas so ZŠ Energetikov, ktorý sme napriek dobrému výkonu, prehrali.
Naša zostava: Dominik Kleman, Ľubomír Zajíc 9. A, Patrik Škandík, Daniel Urban, Jakub
Bubniak 8. A

Blokové vyučovanie

V pondelok 8.1.2024 po vianočných prázdninách sme venovali celý prvý vyučovací deň blokovému vyučovaniu. Jeho cieľom bol rozvoj kľúčových kompetencií žiakov: osobných, sociálnych, občianskych, komunikačných a riešenie problémov so zámerom upevnenia triednych kolektívov po vianočných prázdninách, zlepšenie medziľudských vzťahov, začlenenie jednotlivcov do tímov podľa ich individuálnych predpokladov a možností, zlepšenie sociálnej klímy a predchádzanie rôznym formám šikany.

Vianočný svietnik

Dňa 19. 12. 2023 sa v Centre voľného času v Prievidzi konal už 37. ročník súťaže v aranžovaní prírodnín na vianočnú tému. Zo siedmych zúčastnených družstiev sme dosiahli krásny úspech, keď žiačka 9.A Ema Petrášová získala za svoju ikebanu 1. miesto. Veľká vďaka patrí aj Zoji Hrabajovej a Lucii Ranušovej, taktiež z 9.A, ktoré svojimi kompozíciami dokázali cit pre komponovanie a harmóniu prírodných materiálov.

Decembrový šport na našej škole

Posledný mesiac v roku sme začali na Mikuláša
- zábavnými športovými disciplínami v ročníkoch 2. – 4.,
pokračovali
- zápasmi v prehadzovanej, 5.A – 6.A 0 : 2, 7.A – 7.B 0 : 2
- zápasom vo florbale chlapcov 7. A – 7.B 6 : 2

Stolný tenis – celoškolské finále

1. Dominik Kleman 9.A
2. Adrián Marko 7.A
3. Roman Mik 8.A

Vyhodnotenie školského kola olympiády v anglickom jazyku

Posledný novembrový týždeň sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B. Žiaci riešili testové úlohy zamerané na používanie jazyka, čítanie a počúvanie s porozumením. V ústnej časti tvorili príbeh o obrázku a vo dvojiciach viedli dialóg na danú tému.
V oboch kategóriách máme úspešných riešiteľov, žiakov, ktorí splnili podmienku získania
minimálne 42 z celkových 70 bodov.

Výsledky – kategória 1A:
1.miesto: Adrián Štefanec- 6.A
2.miesto: Kristína Kinzlerová- 7.A
3. miesto: Alexander Stebnický- 6.A

Výsledky – kategória 1B:
1.miesto: Alexandra Marková- 9.A
2.miesto: Ema Mokrá- 9.A
3. miesto: Daniel Urban- 8.A

Úspešnými riešiteľkami sú aj Lea Cagáňová z 9.A a Bibiana Ondrušková z 8.A.
Do okresného kola postupujú Adrián Štefanec a Alexandra Marková. 

Držíme Vám palce!

Zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Ďakujeme za krásnu reakciu na výzvu o zapojenie sa do tejto zbierky pre seniorov v domovoch dôchodcov. 11 triednych kolektívov a kolektív 4. oddelenia ŠKD spolu "zabalili lásku" do 34 krabíc. Tieto darčeky budú robiť radosť ľuďom v miestnych domovoch dôchodcov.

Mikulášska zbierka sladkostí

Už tradične sme sa v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar v čase pred sviatkom sv. Mikuláša zapojili do zbierky sladkostí pre deti zo znevýhodneného prostredia.

Ďakujeme za sladkosti, ktoré vyčaria úsmev na tvári a to hneď dvakrát – darcovi aj obdarovanému!

Charitatívny vianočný bazár

Drahí rodičia, žiaci a všetci, ktorí ste prispeli k úspechu Charitatívneho vianočného bazáru, s hrdosťou oznamujeme, že sme dokázali získať krásnych 560 Eur! Tieto prostriedky budú venované rodinám našich žiakov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Vaša štedrosť a podpora nám vytvorili príležitosť pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí poskytli veci, ktoré sme mohli na bazári predávať. Vaša ochota a angažovanosť sú nesmierne cenné a vážime si Vašu pomoc. Je úžasné vidieť ako naša komunita dokáže spojiť sily a prinášať pozitívne zmeny v životoch tých, ktorí to potrebujú najviac. Ďakujeme Vám všetkým za dobrotu a solidaritu. 

Náš Charitatívny vianočný bazár robí našu školu nielen miestom vzdelávania, ale aj miestom s veľkým srdcom.

                                                                                          Ďakujeme 

                                                                                                                   Bc. Petra Grňová a Školský parlament

Mikuláš v škole

6.decembra aj na našu školu zavítala vzácna návšteva,ktorá naše deti nielen potešila ale aj obdarila sladkými balíčkami. Deti si pre Mikuláša pripravili krásne básničky,pesničky a vinše.

Osmijanková  literárna záhrada 

V pondelok 20.11. sa žiaci 4.A ocitli v literárnej záhrade u Osmijanka v galérii Imricha Vysočana. 

Pani knihovníčka Silvia Kupcová žiakom predstavila pani spisovateľku Kristu Bendovú, Osmijanka a jeho kamaráta Osmidunča. Keďže to bola literárna záhrada, žiaci plnili čitateľské úlohy. 

Bubnovačka

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa "…nás predsa netýka…". 

Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!", pretože hlas detí je dôležitý! Preto sa aj žiaci našej školy svojim hlasom pridali k tejto výzve a 20.11.2023 si na hodinách zabubnovali.

Športové súťaže v 1. štvrťroku

Pod záštitou CVČ v Prievidzi sme absolvovali 3 súťaže, kde sme v skupine s ZŠ Mariánsku, ZŠ Energetikov bojovali o postup do 2. kola. Postúpiť sa nám nepodarilo, víťazom bola športová škola Energetikov.

Malý futbal – mladší žiaci

Zostava : Jozef Žila, Filip Zedek, Lucas Hudec 3. B, Max Adamčík, Benjamín Stránsky 3. A, Michal Obešva, Filip Vido 5.A

Stolný tenis – starší žiaci

Zostava : Dominik Kleman, Ľubomír Zajíc, Adam Bartoň 9. A, Tobias Mik 7. A

Vybíjaná – mladšie žiačky

Zostava : Kristína Kinzlerová, Nela Ofertálerová, Ema Dobrotková, Sandra Plášková, Vanesa Horárová 7. A. Liliana Babiarová, Zajra Krpelanová 7. B, Tamara Mečiarová, Laura Mečiarová, Patrícia Petrikovičová, Sandra Krišková 6. A, Dorota Šarayová 5. A

iBobor

V týždni od 6.11. do 10.11.2023 sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž iBobor. Aj naši žiaci si každoročne vyskúšajú svoje logické myslenie a kreatívne myslenie, a používanie IKT technológii.

Naši úspešní riešitelia sú:

Kategória Drobec -  Matúš Šimo, Nicol Chrenková, Natália Gromová, Oleksandr Likhno a Tomáš Fedor

Kategória Bobrík - Dorota Šarayová, Maximilián Ješík, Matej Slávik, Petra Pánisová, Maksym Masár, Tomáš Klopan, Michal Obešva, Ema Čičmancová, Dominik Rendek, Tomáš Urbanovský

Kategória Benjamín - Juraj Ondrejka, Adrián Marko, Nela Ofertálerová, Matúš Gajdoš, Alexander Stebnický

Kategória Kadet: Lukáš Rendek, Andrea Cyprichová, Katarína Kulichová a Roman Mik.

Srdečne gratulujeme!

  

Záložka do knihy spája školy

Naša škola sa aj tento rok zapojila do 14.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a do projektu k Medzinárodnému dňu knižníc. Našou partnerskou školou sa stala Základná škola a materská škola v Libavej v Českej republike. Ďakujeme našim kamaratom za ich záložky a verime,že ich potešili aj tie naše.

Funny English 1 - Happy Halloween

         Posledný piatok pred jesennými prázdninami sme sa na chodbách našej školy mohli stretnúť s kostlivcami, upírmi, čarodejnicami, duchmi, ale i pavúkmi, pirátmi či postavami z hororových filmov. Blížil sa Halloween, ktorý si naši žiaci pripomenuli nielen učením sa v kostýmoch, ale i aktivitami na hodinách anglického jazyka. Pani učiteľka porozprávala žiakom 3. až 9. ročníka o pôvode tohto sviatku, pridala legendu, podľa ktorej sa vyrezávaná tekvica nazýva v angličtine jack-o'-lantern a pomocou veselej prezentácie sa žiaci naučili základnú slovnú zásobu spojenú so strašidelným sviatkom. Mladší žiaci si vyrobili masky, poskladali obrázok kostlivca a naučili sa pesničku, pri ktorej sa oboznámili s tradíciou koledovania a významom spojenia trick or treat .

         Starší žiaci si vyhľadali informácie v krátkych textoch, zahrali si hru Milionár na upevnenie slovnej zásoby a vyrobili si záložky do kníh. Posledný októbrový piatok si všetci užili, veď za dverami ich už čakali prázdniny.

Halloween a Deň v maskách

V čase od 16.októbra u nás na škole začala halloweenká atmosféra. Žiaci nosili do školy krásne vyrezané tekvice, ktoré zdobili vchod do budovy školy. Ďakujeme žiakom a ich rodičom, ktorí sa opäť zapojili a so svojimi deťmi vytvorili tie najkrajšie halloweenské tekvičky, ktoré nám všetkým robili radosť. Tí žiaci, ktorí sa zapojili, boli za svoju snahu odmenení halloweenskymi balíčkami, ktoré určite potešili ich mlsné jazýčky.

A ako to už na Halloween býva, nemôzu predsa chýbať strašidelné masky. V piatok, posledný deň pred jesennými prázdninami, zasadli do našich lavíc rôzne strašidlá, rozprávkové bytosti ... a vyučovanie sa mohlo začať. Celý deň sa niesol zvláštnou atmosférou, žiaci sa tešili, vládla pohoda a i naši pegagógovia sa zapojili. Veď škola predsa nie je iba o učení, chceme sa tu všetci spoločne cítiť dobre a presne takéto momenty sa zapíšu do spomienok našich žiakov. 

Ďakujeme aj vedeniu školy, pani riaditeľke a pani zástupkyni, že podporujú aktivity Školského parlamentu, ktoré prispievajú k priateľskej atmosfére na škole. 

                                                                                        Bc. Petra Grňová, koordinátorka ŠP

Vážení rodičia!

Z dôvodu zefektívnenia informačného toku medzi Policajným zborom a školami v okrese Prievidza bol každej škole určený policajt, na ktorého sa môžu pedagógovia, žiaci a rodičia obrátiť v prípade informácií o rizikových faktoroch, ktoré majú relevantný vplyv na bezpečnostnú situáciu v škole.

Našej škole bol pridelený zamestnanec policajného zboru pprap.Peter Šinský. V prípade potreby sa môžete obrátiť na pprap. Petra Šinského s otázkami na: e mail Peter.Sinsky@minv.sk.


Tvorivé dielne

Jeseň so svojou farebnou krásou a rozmanitosťou plodov dýcha podmanivú inšpiráciou. V jesenných tvorivých dielňach boli východiskovým materiálom práve prírodniny: šišky, listy, šípky, makovičky, drevené korálky a jutové mašličky... Žiaci vyrábali spomienkové venčeky, aj dekorácie na dvere, či do interiéru. Krása týchto výrobkov je síce pominuteľná, práve tak ako dni v tomto období! Tímová práca, zmysel pre kombinovanie materiálov a tvorivosť sú vytlačené do trvácej podoby...

Mesiac dobrovoľníctva

Ako aj minulý rok, opäť mesto Prievidza vyhlásilo mesiac október za "Mesiac Dobrovoľníctva"- MLADÍ PRE PRIEVIDZU. Členovia nášho Školského parlamentu prejavili záujem zúčastniť sa takejto peknej akcie. Spolu so svojou koordinátorkou ŠP vymysleli, že by bolo veľmi prínosné premaľovať športové a spoločenské hry na školskom dvore, nakoľko už bol pôvodný náter veľmi vyblednutý. S chuťou sa pustili do práce a výsledok je naozaj krásny. Teraz sa môžu všetci žiaci aj malí škôlkari opäť spoločne zabaviť a zahrať si vonku napr. hru Človeče nehnevaj sa alebo škôlku ...

Ďakujeme členom nášho Školského parlamentu, že svoj voľný čas využili takýmto rozumným spôsobom a ukázali, že im na našom meste, aj na našej škole záleží.

                                                                                                                         Bc.Petra Grňová (koordinátorka ŠP)

Malonecpalská zábavná párty

Dňa 13.10. v piatok sa u nás na škole konala "Malonecpalská zábavná párty." Každý kto mal chuť sa mohol prísť k nám poobede zabaviť. Žiakov čakali športové hry v telocvični, veselá slovenčina, hlavolamy, minigolf, žabacie kolky, či iné zábavné aktivity, ktoré p.učiteľky pripravili pre našich žiakov. Nezabudlo sa ani na sladké odmeny, ktoré čakali deti po absolvovaní všetkých disciplín. Veľmi sa tešíme, koľko rodičov sa aj so svojimi deťmi prišli s nami zabaviť a strávili sme tak spoločne príjemné piatkové popoludnie.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a veríme, že podobné aktivity budeme na našej škole realizovať aj naďalej.

Európsky deň jazykov 2023

Od 25.septembra až do 2.októbra sa žiaci našej školy zapájali do rôznych aktivít, aby si pripomenuli jazykovú rozmanitosť a dôležitosť jazykového vzdelávania. Na hodinách cudzích jazykov sa žiaci hrali, spievali, vytvárali projekty, hry a najmä používali cudzí jazyk.
Prváci a druháci si zaspievali pesničku v anglickom jazyku, tretiaci porovnávali slovíčka v slovenskom, českom a anglickom jazyku, zahrali sa online hry na upevnenie slovnej zásoby z okruhov hračky, číslovky a farby. Štvrtáci spracovali plagát so základnými pozdravmi, piataci hľadali názvy krajín, spoznávali vlajky a orientovali sa na mape Európy.
Starší žiaci tvorivo spracovali informácie o sebe v anglickom jazyku, ich výtvory krášlia chodby našej školy. Siedmaci na hodinách nemeckého jazyka vytvorili dvojjazyčné pexeso a hneď si aj zasúťažili. Na hodine ruského jazyka si deviataci vytvárali obrázkový slovník na tému časti ľudského tela. Priebežne počas školského roka plnia žiaci aj úlohy jazykovej výzvy, ktorá je zverejnená na oficiálnej stránke https://edl.ecml.at/ Ak sa radi učíte jazyky, zapojte sa!

RECYKLOHRY - Súťaž v zbere starých mobilov

Milí Recyklohráči, dobre vieme, že mnohí ste sa už nevedeli dočkať vyhlásenia zberu starých mobilných telefónov. Tak teda.....ŠTARTUJEME :-)

Tak ako každý rok sa môžete tešiť na krásne ceny pre žiakov. Hlavným partnerom je, tak ako každý ročník, Orange Slovensko, ktorý najlepším 50 zberačom na Slovensku venuje tablety Samsung. Zber prebieha od 9.10. do 15.11. Telefóny je potrebné doniesť na vrátnicu p. vrátničke.

Verím, že sa radi zapojíte a spravíte niečo užitočné pre našu planétu.

Beseda s ilustrátorom

Dňa 29. septembra 2023 sa žiaci prvého stupňa stretli s naozajstným umelcom! Bol ním český výtvarník a ilustrátor Adolf Dudek. Je známy ako spoluautor detských kníh, ktorým dáva farbisté šaty a obrázkovú zrozumiteľnosť. V jeho tvorivej kronike je už viac ako päťdesiat ilustrovaných titulov kníh. Veľmi pútavo-interaktívne zasvätil žiakov do procesu ilustrovania, na krátkych ukážkach priamo pred ich očami kreslil tvary, figúrky, vysvetľoval farebné možnosti a riešenia a žiaci z obecenstva si mohli svoje zručnosti aj vyskúšať. Beseda pre mladých čitateľov sa uskutočnila v telocvični školy pod záštitou Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. 

ĎAKUJEME! Odteraz ilustrácie v knihách celkom inak vnímať budeme...

Dary jesene

Dňa 22.9.2023 sa v DK Necpaly konala výstava ovocia, zeleniny, medu z necpalských záhrad a jesenné dekorácie. Zaujímavú výstavu pripravili členovia Denného centra Necpaly a my sme si ju so záujmom, tak ako každý rok, prišli pozrieť. 

Školský šport začína...

Už tradične začíname školskými športovými akciami v rámci Európskeho mesiaca športu. V pondelok 18.9. sme mali Deň kolektívneho športu, kde si žiaci zahrali florbalové zápasy. Všetci žiaci postupne súťažia v prekonávaní prekážkovej dráhy, tento rok máme 200m s prekážkami.


Prvé výsledky:

3.A, B

1. Nikola Chrenková,  Jozef Žila

2. Sofia Krajčíková,  Benjamín Stránsky

3. Hana Šurkalová, Damián Ľahký, Filip Zedek

5.A, 6.A

1. Adrián Štefanec, Sandra Krišková

2. Lukáš Jánošík, Patrícia Petrikovičová

3. Šimon Mišeje, Dorota Šarajová

7.A, B

1. Peter Kollár, Sandra Plášková

2. Kristián Krivuš, Vanesa Horárová

3. Matúš Gajdoš, Ema Dobrotková

8.A, 9.A

1. Liliana Hirschnerová, Dominik Harman

2. Diana Gurečková, Radoslav Rohárik

3. Tereza Kulichová, Roman Mik


Nezabudnutí susedia

Na našej škole sme sa 8.9.2023 zapojili celoslovenskej pietnej akcie Nezabudnutí susedia. Konala sa v predvečer pamätného dňa SR. 9. september je vyhlásený ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia . V tento deň si treba pripomenúť a uctiť obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie.

Uplynulo presne 82 rokov od schválenia Židovského kódexu. Vznikol podľa nemeckého nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské opatrenia vo vtedajšej Európe. Po jeho prijatí slovenským parlamentom v roku 1941 bolo do táborov smrti transportovaných z územia Slovenska 70 000 občanov.

Žiaci 8.A prečítali mená obetí, symbolicky zapálili sviečku a položili k nej kamienok. Takisto prečítali mená ocenených titulom Spravodlivý medzi národmi - ľudí, ktorí napriek veľkému nebezpečenstvu pomáhali prenasledovaným ľuďom prežiť.

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024