Školský klub detí

Deň otcov

Tretiu júnovú nedeľu sme si pripomenuli sviatok našich ockov. S láskou a radosťou naše deti zhotovovali pre svojich ockov darčeky a diplomy. Ocko, možno o tom nevieš, si môj veľký hrdina. Aj keď občas prísne pozrieš, vždy sa na Teba spolieham. V živote sa nestratím, lebo Teba ocko mám. A hoci občas pochybím viem, že nikdy nie som sám.  

Povzbudzujeme našich hokejistov!

Aj naši druháci zo školského klubu povzbudzovali našich hokejistov na MS 2021 v Rige v Lotyšsku vytvorením slovenských vlajok. Počas týchto majstrovstiev v našom oddelení prebiehala aj súťaž, do ktorej sa deti s radosťou zapojili a výhercovia získali odmenu - diplom.

Deň matiek

Deň matiek.

Dve slová.

A predsa sa tak veľa zmestí do názvu tohto prekrásneho sviatku.

Deti sa na druhú májovú nedeľu pripravovali celý týždeň. Z úprimnej lásky zhotovovali darčeky deň čo deň. Dúfame, milé mamičky, že ste si tento sviatok užili so svojimi ratolesťami, ktoré Vás zahrnuli božtekmi a objatiami.

Sviatok Zeme v ŠKD

Aj v školskom klube sme pokračovali v témach venovaných Dňu Zeme. Deti sa zahrali zaujímavé hry, pozreli si videoklipy s pesničkami o prírode a výtvarne spracovali tému ochrany Zeme.

Marec - mesiac knihy

V školskom klube sme si počas marca častejšie pripomínali dôležitosť kníh a čítania. Rozprávali sme sa o vzniku kníh, o ich tvorcoch - spisovateľoch a ilustrátoroch.

Prváci si vyrábali svoje vlastné knižky plné pekných ilustrácií a slov, ktoré už vedia napísať. Druháci si vyrábali veselé záložky do knihy. Tretiaci si vytvorili vlastný príbeh, ktorý vpísali do predlohy ozdobenej podľa svojej fantázie. A štvrtáci zhotovovali návrhy na encyklopédie.                                                                                    viac 

Módni návrhári

Keďže je už zima na ústupe a jar pred nami, tak sa naši tretiaci v ŠKD zahrali na módnych návrhárov a vytvorili si svoju jarnú kolekciu oblečenia 2021.

Naši malí maliari  

Prváčikovia si vyskúšali výtvarnú techniku koláž na tému Zvieratá. Práca s temperovými farbami a štetcami ich bavila.

Ako chránime životné prostredie

My - druháčikovia z ŠKD sme na túto príležitosť vytvorili plagát, aby sme Vám ukázali ako sa snažíme chrániť naše životné prostredie. Pridajte sa k nám aj Vy ☺

Výzdoba oddelenia

Ani prváci nezaháľali a skrášlili si oddelenie školského klubu, ktoré je aj ich triedou, svojimi výtvormi. Vyrobili hniezda s vtáčikmi a slimákov.

Doprava

Prváci sa v školskom klube pozreli tete Doprave na zúbky. ☺

Rozprávali sa o pravidlách cestnej premávky, o dopravných prostriedkoch, dopravných značkách a bezpečnosti chodcov. Vysvetlili si pomocou prezentácie a náučného videa, aké sú pravidlá cestnej premávky vzťahujúce sa na nich - deti. Nakoniec si naši prváčikovia vytvorili plagát o doprave, na ktorý umiestnili vyfarbené obrázky poukazujúce na nebezpečenstvo na cestách a aj správanie sa detí na vozovke podľa pravidiel. Počas kreslenia počúvali poučnú pesničku o semafore.

Sadenie semienok v školskom klube

Príroda nás už stihla obdariť pekným teplým počasím. A to je znamenie pre malých záhradkárov, na ktorých sa premenili prváci v školskom klube, aby si zasadili rôzne semená. Práca ich náramne bavila a už sa tešia na rast svojich rastliniek, ku ktorým vyrobili aj menovky. Sadili sme cibuľku, papriku, hrach, fazuľu a rukolu.

Tešíme sa na jar 

Druháčikovia z ŠKD nezaháľali a hneď po príchode do školy sa pustili do jarného tvorenia - výzdoby nášho oddelenia.

Decembrové tvorenie

Šikovné ručičky detí v ŠKD nezaháľali ani v decembri a pekne si vyzdobili vlastnými výtvormi svoje herne.

Tematická práca s odpadovým materiálom 

V oddeleniach ŠKD sme sa s deťmi pripravovali na Mikuláša. Vyzdobili sme si triedy, vyrobili Mikulášov a vyčistili a ozdobili čižmy. A Mikuláš sa veru potešil, že sme pritom mysleli aj na prírodu a používali sme pri zhotovovaní týchto výrobkov aj odpadový materiál ako vlna zo starého svetra, nepoužívané čižmy, rôzne krabice a prírodný materiál.

Novembrový Zábavníček

Na konci novembra sa v každom oddelení ŠKD šantilo a zabávalo. Téma bola Zázračný kufor. Žiaci prvého oddelenia si vyťahovali z kufra rôzne predmety a hádali, na čo slúžia. Tiež sa zapojili do rôznych veselých hier. Deti z druhého oddelenia sa túlali z rozprávky do rozprávky a riešili pritom zábavné úlohy. A deťúrence v treťom oddelení si z predmetov vytiahnutých z kufra aj niečo vyrobili. 

Vitamíny proti chrípke

Každoročnú prípravu a ochutnávku čajov sme v ŠKD nahradili rozprávaním sa o dôležitostí vitamínov a obranných látok v tele človeka pred chorobami. Počúvali sme rozprávku na túto tému, zahrali si situačnú scénku a nakreslili šálku dobrého bylinkového čajíku s medom a citrónom. Alebo vyrobili papierové jabĺčko, mrkvičku, či plagát o Covide. A len tak pre radosť si mohli niektorí vyskúšať pokus so zapúšťaním farieb z obľúbených detských cukríkov.

Ovocníčkovia

Jesennou úrodou polí a sadov sme spestrili prírodovedné kútiky v našich oddeleniach. Deti z tretieho oddelenia si vlastnoručne vyrobili aj tekvicové strašidielka. Tiež sa zoznámili s plodmi ako orechy, žalude, bukvice a strukoviny.

Šarkaniáda

Vietor fúka, nič to preto,

prešla jar aj teplé leto.

Fúka fú-fú hravý vetrík

odfúknuť chce čiapku, svetrík.

Neodfúkol chalana,

ale môjho šarkana.

Šarkanko sa hore vznáša,

je to veru veľká krása!


EKOKÚTIK - Septembrové prírodniny

Kde bolo, tam bolo ... A začal sa školský rok ...

S chuťou sa púšťame do známych projektov, no chceme im pridať vôňu novosti. V oddeleniach školského klubu zakladáme ekokútik s mesačnými témami. Tou septembrovou sú Prírodniny. Všehochuť zemských darov naši žiaci naaranžovali do pekných prác a prváci z plodov gaštana vytvorili rôzne milé figúrky.

V zdravom tele zdravý duch!

Športujem, športuješ, športujeme!

Teplé septembrové dni sme strávili v školskom klube na školskom dvore a ihrisku, kde prebiehali v jednotlivých oddeleniach športové hry, súťaže, netradičné disciplíny a jazda na kolobežkách.


Jesenné obrázky

Jeseň - pani bohatá púšťa listy zo zlata...

... a prváci z 1. oddelenia ŠKD ich pozbierali a pekné obrázky z nich vytvorili ...

POPLATKY ŠKD šk. rok 2020/2021 - informácie

Vážení rodičia,

Na základe VZN č.1/2020 mesta Prievidza mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD na škol. rok 2020/2021 je stanovený na sumu

6 € na mesiac.

Príspevok sa uhrádza v dvoch splátkach

1. splátka mesiace IX - XII / 2020 : 24,00

2. splátka mesiace I - VI / 2021 : 36,00 € / druhú splátku prosíme platiť vždy až v mesiaci január - nie v mesiaci december/

Je možné zaplatiť poplatok aj na celý šk. rok dopredu do 10.9.2020 sumou 60,- €.

Príspevok treba uhradiť vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZŠ.

Upozornenie:

Pri nástupe dieťaťa do ŠKD je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade

poplatku za ŠKD. Po splnení tejto podmienky môže dieťa navštevovať ŠKD.

Poplatok môže byť odpustený v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.

Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ.

Názov banky: Prima banka / Dexia/ Prievidza

Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005

Kód banky : 5600

Do Poznámky uviesť: meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený.

POPLATKY ŠKD šk. rok 2020/2021 - informácie

V prípade, že Vaše dieťa malo uhradené poplatky za mesiac apríl-máj 2020, informujte sa o vysporiadaní týchto poplatkov v ŠKD.