Oznam MŠ o zvýšení školného

Milí rodičia!

Pozývame Vás zapísať svoje dieťa do našej materskej školy!


Naše priority:

  • zameranie na ľudové tradície, regionálnu kultúru a folklór
  • možnosť diétneho stravovania
  • estetické prostredie takmer rodinného typu
  • vybavenosť kvalitnými učebnými pomôckami
  • kvalifikované učiteľky, tvorivá atmosféraK prijatiu dieťaťa do materskej školy je potrebné doložiť tieto tlačivá:

  •  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
  • Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  • Písomné vyhlásenie - všetky písomnosti spojené s prijímaním dieťaťa do materskej školy bude podpisovať ...

 Potrebné tlačivá a dokumenty na stiahnutie