Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr


Od 1.1. 2022 zverejňujeme tieto dokumenty na stránke mesta:
https://egov.prievidza.sk/Default.aspx?NavigationState=162:0:

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.Požiadavka na predloženie cenovej ponuky