Aktivity ŠKD

  • Vystúpenie pre seniorov v KD Necpaly
  • Deň detí
  • Ekodivadielko pre MŠ
  • Piknik
  • Výstava Svet v kocke

Pohybom k zdraviu

10. máj je Svetovým dňom Pohybom k zdraviu. V školskom klube sme pripravili štyri stanovištia, kde si mohli deti zasúťažiť a zažiť radosť z pohybu. 

Naše aktivity

  • Deň tanca
  • Deň Slnka
  • Tvorivé dielne ku Dňu matiek

Svetový deň zdravého spánku

V školskom klube sme oslávili Svetový deň zdravého spánku. Ako? Akciou Čítame si rozprávku prezlečení v pyžamku. Deti si doniesli do školy pyžamá, deky, vankúšiky či plyšové hračky. Pani vychovávateľky im čítali rozprávky alebo spoločne počúvali audiorozprávky. V príjemnej atmosfére sme sa porozprávali o dôležitosti pokojných večerných aktivitách pred spánkom. A plní energie po spánku sme si aj zatancovali.

Svetový deň divadla pre deti a mládež

Marec nám priniesol nielen dlhoočakávanú jar ale aj množstvo príležitostí a tém na milé, pekné a poučné aktivity v školskom klube detí.

Na Svetový deň divadla pre deti a mládež, celosvetovo slávený od roku 2001, sme sa pripravovali niekoľko týždňov. Nacvičili sme so žiakmi dramatizácie a predstavenia, ktoré sme si navzájom v našej školskej knižnici v tento deň odohrali. Mohli sme vidieť Červenú čiapočku v podaní smelých prvákov. A poučenie? Dajte pozor na vlka, ten chce všetkých do brucha! Šikovní druháci nás rozprávkou O veľkej repke naučili, že spolupráca sa vypláca. Tretiaci nás svojou Jarnou rozprávkou voviedli do ríše zvieratiek, kde si každá mamička pyšne namýšľa, že práve jej mláďatká sú tie najkrajšie. A veľkí štvrtáci odohrali maňuškové divadielko na motívy ukrajinskej ľudovej rozprávky Klások, ktorá nás priúča známej múdrosti, že bez práce nie sú koláče.

Žiaci sa učia precítiť i predviesť emócie a dej. Tak v sebe objavujú talent a prekonávajú trému. Navyše všetci majú radosť a dobrý pocit z poctivo vykonanej práce.

Beseda s pani spisovateľkou

Počas mesiaca knihy si robíme "ochutnávku kníh" prinesených deťmi z domu. Čítame si úryvky z kníh a tak si na ne urobíme chuť. Niektoré nám zachutili natoľko, že sme ich prečítali celé. Tiež sme niekoľkokrát navštívili našu školskú knižnicu, aby sme si v príjemnom prostredí čítali zaujímavé knihy. Mesiac knihy vyvrcholil besedou s pani spisovateľkou Lenkou Gahérovou, ktorú sprevádzala ochotnícka herečka pani Evka Lišková so svojimi maňuškovými pomocníkmi. Deti spolu poučili, čo všetko treba k tvorbe knihy. Pani spisovateľka predstavila svoje knihy pre deti. Žiaci si nakoniec mohli aj zaujímavé knižky kúpiť a dostali do nich venovanie a podpis pani spisovateľky.

Návšteva ZOO kútika

Aj tretiaci boli navštíviť ZOO kútik v miestnom centre voľného času. Zvieratká sa im veľmi páčili. Mohli vidieť a dotknúť sa aj zvieratiek, ktoré sú pre naše končiny exotické.

Bez vody nič nevyrastie alebo Ako sme sadili semienka

V troch oddeleniach školského klubu sme začiatkom jari sadili semienka rôznych rastlín, zeleniny, byliniek a kvietkov. Vysvetlili sme si, čo všetko potrebuje semienko, aby rástlo a podarilo sa mu priniesť úrodu. Rozprávali sme sa tiež o význame vody pre rastliny. Detská radosť zo sadenia, vyklíčenia rastliniek a starania sa o ne je pre nás najväčšou odmenou.

Návšteva ZOO kútika v CVČ

Žiačikovia z prvého oddelenia školského klubu navštívili ZOO kútik v miestnom CVČ. O zvieratkách, ktoré sa dajú chovať aj doma, sa dozvedeli veľa užitočných informácií. Drobné živočíchy si mohli nielen obzrieť ale ich aj pohladkať či vziať do rúk. Deťom sa návšteva veľmi páčila až sa nám nechcelo odísť.

Karneval

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide ...

Žiaci školského klubu sa v piatok 17.2.2023 zabávali na karnevale. Pestrosť masiek bola veľká, tak ako aj radosť z prípravy na karneval. Deti sa už nevedeli dočkať prvých tónov tanečnej hudby a boli v napätom očakávaní, či sa skrytí pod maskami navzájom spoznajú. Okrem tancovačky sa žiačikovia zapájali aj do zábavných súťaží. Napokon bola každá maska odmenená malým darčekom. 

Zimné šantenie

Zima zimička nám v januári dopriala snehovú nádielku, z čoho sme mali nesmiernu radosť. Užili sme si guľovačku, šmýkačku i stavanie snehuliakov a stavieb zo snehu.  

Vianočná besiedka školského klubu

Dňa 21.12. sne sa všetky oddelenia školského klubu stretli v našej školskej knižnici na milej akcii - na vianočnej besiedke. Každé oddelenie prispelo k vianočnej nálade svojím vystúpením. Prváci zaspievali pesničku o zime a zarecitovali básničky a vinše k Vianociam. Druháci zaspievali koledu a zahrali príbeh o adventnom venci a štyroch sviecach na ňom. Tretiaci si pripravili pásmo ľudových tradícií a zvykov v období Vianoc a obohatili ho o ľudové pranostiky. Štvrtáci a piatačky zaspievali pieseň Šťastné a veselé a na známu pieseň Last Christmas nám aj zatancovali.

Nech v nás pretrvá pocit radosti a šťastia počas celých vianočných sviatkov a len to dobré nech všetkých sprevádza aj celý budúci rok 2023.

Ovocníčkovia

V školskom klube sme mali hostinu. Zdravú, chutnú a voňavú. Presne taká bola zeleninka a ovocie, na ktorom sme si pochutnali. Deťom sa páčila aktivita ochutnávka naslepo, pri ktorej museli opísať chuť ovocia či zeleniny a mnohým sa podarilo uhádnuť aj druh. Druháci vypracovali aj pracovný list na tému ovocie a zelenina. A keďže nám nejaké ovocie zostalo, hostili sme sa v našich oddeleniach školského klubu ešte aj nasledujúcich pár dní.

Ochutnávka čajov

K sychravému počasiu sa veľmi hodí šálka teplého čaju. Taký nám navarili pani vychovávateľky. Pochutili sme si a ešte sme sa aj dozvedeli, aké druhy čajov existujú a akú liečivú silu majú niektoré bylinky.

Jesenné prázdniny v ZOO Bojnice

Počas piatkového prázdninového dňa boli žiaci zo školského klubu na návšteve v ZOO Bojnice. Počasie nám prialo, zvieratká sa predvádzali, odniesli sme si z tohto dňa krásne zážitky.

Dobre bolo v ZOO,

videli sme mnoho.

Sovy, levy, medvede,

opice aj ryby,

hľadali sme odpovede,

nemali sme chyby.

Šarkaniáda v školskom klube

Vetrík, vetrík, fúkajže

           nech sa šarkan ukáže

                  v plnej kráse farebný

                               spestrí nám čas jesenný.

V stredu 19.10. sme mali v školskom klube Šarkaniádu. Vetrík vzniesol do vzduchu šarkany, ktoré si deti priniesli z domu a aj tie, ktoré si predtým v školskom klube vyrábali z papiera. 

Divadelné predstavenie v ŠKD

V stredu 12.10. sa žiaci školského klubu zúčastnili divadelného predstavenia "Hrochy", ktoré pre nich prišli zahrať tety z miestneho Divadielka Severka.

Interaktívne predstavenie deti náramne pobavilo, školskou knižnicou sa rozliehal smiech, keď hrochy zábavnými situáciami prichádzali na to, že priateľstvo je veľmi krásne a pre náš život aj potrebné. 

Jesenné tvorenie

S nástupom jesene sa žiačikovia - prváčikovia v školskom klube pustili do tvorivých aktivít, počas ktorých tvorili farebné jesenné listy. Práca sa im náramne páčila, pretože maľovali prstovými farbami. 

Zábavníček v ŠKD

Aj keď bol september upršaný, predsa sa na nás usmialo slniečko a v školskom klube sme toto teplé počasie využili na športovo - zábavné popoludnie s názvom V zdravom tele zdravý duch. Jednotlivé oddelenia sa vystriedali na štyroch stanovištiach, kde si precvičili svoju obratnosť a rýchlosť. Víťazi boli len "o chlp" rýchlejší od porazených, tak sladkú odmenu získali napokon všetci. A najväčšou odmenou bol šťastný úsmev každého jedného dieťaťa. 

POPLATKY  ŠKD  šk. rok 2022/2023 - informácie

Vážení rodičia,

Na základe VZN č.2/2022 mesta Prievidza mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD na škol. rok 2022/2023 je stanovený na sumu 10,- € na mesiac.

Príspevok sa uhrádza v dvoch splátkach:

1. splátka v septembri za mesiace september - december 2022   40,00 €

2. splátka v januári za mesiace január - jún 2023   60,00 €.

Upozornenie:

Pri nástupe dieťaťa do ŠKD je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade poplatku za ŠKD a preukázať nastavenie ďalšej platby - pri mesačnej platbe 10,- eur za mesiac.

Príspevok treba uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZŠ.

Po splnení tejto podmienky môže dieťa navštevovať ŠKD.

Poplatok môže byť odpustený v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.

Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ:

Názov banky: Prima banka / Dexia/ Prievidza

Číslo účtu školy: IBAN: SK43 5600 0000 0090 1442 3005

Kód banky : 5600

Do Poznámky uviesť: meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený.