Informácia o voľných pracovných miestach


Žiadosti o zamestnanie - informácia

Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že ich osobné údaje spracúvava v Informačnom systéme "Uchádzači o zamestnanie". V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vás žiadame aby ste nám neposielali so žiadosťou fotku, údaj o rodnom čísle a kópie dosiahnutého vzdelania. V prípade, že ich zašlete spolu so žiadosťou o zamestnanie, Vašej žiadosti odpovieme a následne bude zlikvidovaná-nebudeme Vás viesť v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Zasielajte:

Žiadosť o zamestnanie
Životopis
Motivačný list

Tieto doklady budú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu dvoch rokov.

RNDr. Ľubomíra Holíková
riaditeľka školy