O projekte AdTech

Registračné číslo projektu

304011D118

Názov operačného programu

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Výzva

Interreg V-A SK-CZ/2016/01

Názov prioritnej osy

Využívanie inovačného potenciálu

Špecifický cieľ

Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Realizátor projektu

Statutární město Karviná

Hlavý cezhraničný partner

Mesto Prievidza

Termín realizácie projektu

01. 08. 2018 – 30. 06. 2020

Udržateľnosť projektu

od 1.7.2021 do 30.6.2026

Projekt je zameraný na rozvoj, na trhu práce často žiadaných, technických schopností aj tzv. prenositeľných kompetencií (kreativita, aktívny prístup, riešenie problémov, spolupráca atď.), ktoré sú uplatniteľné naprieč ekonomickými sektormi a teda zvyšujú adaptabilitu na trhu práce. Obsah projektu bol zadefinovaný v súlade s cieľom vyvinúť, overiť a zaviesť nový a inovovaný spoločný vzdelávací program pre základné školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií žiadaných trhom práce.

Ciele a cieľové skupiny projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť lepšie podmienky pre kvalitnú prípravu žiakov ZŠ pre uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a Prievidzi po technicky vzdelanej pracovnej sile.

Čiastkové ciele:

  • Spoločný vývoj vzdelávacieho programu s využitím technológií 3D tlače vrátane obstarania potrebného vybavenia pre výuku
  • Rozvoj kreatívnej tvorby žiakov a študentov a ich všeobecných schopností pre uplatnenie v technických odboroch
  • Rozvoj profesionálnych schopností súvisiacich s využívaním aditívnych technológií ako moderného odvetvia významne zvyšujúceho uplatniteľnosť na trhu práce

Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým žiaci 7., 8., a 9. ročníkov základných škôl, ktoré sa do projektu v oboch mestách zapojili. Ďalšiu významnú cieľovú skupinu tvoria pedagogickí pracovníci.

Zoznam škôl zapojených do projektu

Statutární město Karviná

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, U Studny, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola polským jazykem vyučovacím v Karviné

Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace


Mesto Prievidza

Škola – rozpočtové organizácie

Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza

Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza

Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01

Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza   

Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza

Základná škola, ul. Šafárika 3, Prievidza

Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza

3D programy

123 Design
Autodesk 123D Design je výkonný a pritom ľahko použiteľný softvér umožňujúci vytvárať detailné 3D aj 2D modely. Modelovanie s programom možno vykonávať veľmi rýchlo, pretože program vám ponúka množstvo dobre ovládateľných nástrojov a rýchlych funkcií ako napríklad modelovanie z už pripravených tvarov, ktoré jednoducho upravíte a pridáte k nim potrebné detaily.

Autodesk 123D Design zahŕňa veľmi intuitívne rozhranie s moderným dizajnom. Autodesk 123D Design ponúka aj celý rad tutoriálov a videí krok za krokom pre dobré pochopenie kľúčových vlastností a využitie všetkých možností softvéru.

Aj preto bol tento program vybraný pre potreby projektu AdTech.

https://autodesk-123d-design.en.lo4d.com/windows

SketchUp

Asi každý pozná túto skvelú online utilitu. Nakreslíte tu takmer všetko, ale pre naozaj veľké projekty, treba rátať aj s príplatkom. Výhodou je priamy výstup dát do formátu .stl.
www.sketchup.com

TinkerCad

Jednoduchá 3D modelovacia online aplikácia, v ktorej sa dá nájsť aj množstvo hotových modelov vytvorených jej užívateľmi.
www.tinkercad.com

Blender

Open-source grafický systém s obrovskými možnosťami a to všetko zdarma.
www.blender.org

3D knižnice

Thingiverse

Jedna z najpopulárnejších stránok s obrovským množstvom voľne dostupných 3D modelov pripravených na 3D tlač.
www.thingiverse.com

GrabCAD

Stránka na ktorej nájdete prevažne modely konštrukčného charakteru. Nie všetky model sa dajú stiahnuť vo formáte stl.
www.grabcad.com

Tinkercad

Jednoduchá 3D modelovacia online aplikácia, v ktorej sa dá nájsť aj množstvo hotových modelov vytvorených jej užívateľmi.
ww.tinkercad.com

TurboSquid

Majú veľké množstvo neplatených ale aj platených modelov. Pre prioritné zobrazenie neplatených modelov filtrujte podľa "Lower prices"
www.turbosquid.com

3D CAD Browser

Táto stránka ponúka množstvo modelov, ktoré sú z pravidla platené. Ak máte nejaké vlastné modely možete ich nahrať sem a po ich schválen možete stiahnuť rovnaké množstvo platených.
www.3dcadbrowser.com