Základná škola s materskou školou

Malonecpalská ulica 206/37

971 01 Prievidza