Školský klub detí

Návšteva mini ZOO v CVČ Prievidza

V mesiaci máj sa naše deti z oddelení ŠKD vybrali na exkurziu do CVČ, kde si mohli pozrieť a aj pohladkať zvieratká a popri tom sa dozvedeli kopec zaujímavých informácií o ich chove a starostlivosti o ne.  Deťom sa veľmi páčilo.

OZNAM ŠKD

Na základe VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach platného od 1.6.2022 sa upravuje výška mesačného príspevku pre žiaka 1.-5. ročníka ZŠ navštevujúceho ŠKD na 10,- eur za kalendárny mesiac. 

Uvedené je nutné zohľadniť pri nastavení výšky mesačnej platby - už v júni 2022. Žiakovi, ktorý má už uhradený príspevok do konca šk. roka 2021/22 je potrebné ešte doplatiť 4,- eurá za mesiac jún.

Číslo účtu školy: IBAN: SK43 5600 0000 0090 1442 3005

Do poznámky uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, ŠKD jún doplatok.

Ekoaktivity v ŠKD

Počas mesiaca apríl sa deti v školskom klube zapojili do projektu Ekorok. Zbierali sme odpadky v areáli školy, čím sme zvýšili záujem detí o problematiku životného prostredia vo svojom okolí. Deti boli oboznámené aj o dôležitosti triedenia odpadu a významu recyklácie viacerými spôsobmi, napríklad aj prostredníctvom čítania z knihy Kto je Smeťko? Taktiež sa zapojili do činnosti výsadby semienok rôznych plodín. Deti taktiež nezaváhali a dokázali využiť svoju fantáziu pri výrobe tváričky z obalu od vajíčok. Aj takouto netradičnou formou ukázali ako sa dá zaujímavým spôsobom recyklovať a ešte sa pritom aj zabaviť.  

Marec - mesiac knihy

V mesiaci marec sme sa v školskom klube venovali téme kniha a práca s knihou. Deti okrem čítania zaujímavých kníh, návštevy školskej knižnice, ilustrovania príbehov a výrobe záložiek zažili aj zábavné popoludnia spojené so súťažami a aktivitami zameranými na rozprávky a hlavné postavy známych detských knižiek.

Deťom do rúk knižku treba,

je to ako dať kus chleba.

Príbeh knižný do deja

vtiahne mňa a aj teba!

 Svetový deň Downovho syndrómu 

Každý rok si 21.marca pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Jeho symbolom sa stali rozdielne ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia, líšia sa farbou, vzorom... Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. preto sme sa všetky 3 oddelenia v ŠKD zapojili do ponožkovej výzvy, lebo byť odlišný je normálne :-).   

Kŕmenie vtáčikov  

Zvieratká to majú v zime ťažšie. Musia vynaložiť veľkú námahu, aby si našli niečo pod zub alebo do zobáčika. Tak sme vtáčikom trochu pomohli a do kŕmidiel v areáli školy sme im nasypali semienka. Dúfame, že vtáčiky mali aspoň takú radosť z tejto aktivity ako my - deti.

Karneval v 2.A

Žiaci 2.A triedy sa v školskom klube zabávali na karnevale, na ktorý sa pripravili výrobou škrabošiek. Okrem tanca a spevu sa zabavili aj rôznymi súťažami a prekvapila ich aj tombola, v ktorej každý našiel malý darček.    viac

Deň LEGAV mesiaci február sa v ŠKD uskutočnil legový deň, kde naši prváci s radosťou ukázali, čo všetko vedia vyrobiť z lega :-). 

Fašiangový karneval u prvákov v ŠKD  

Nachystali deti krásne masky,

bol smiech, radosť, súťaž, tombola a aj veľa tancovačky.

Tento veselý deň sa konal dňa 16.2.2022. K tomuto dňu sme sa pripravovali aj formou tvorivých dielničiek - výrobou škrabošiek. 

Vianočné vinše

V ŠKD si naše šikovné deti pripravili krásne vianočné pozdravy. Veď posúďte sami :- )

Vianočné posedenie a poskočenie  v ŠKD

V piatok 17. 12. sa druháci rozlúčili v tomto kalendárnom roku so školou a školským klubom ako inak ako poriadnou zábavou, súťažami, koledami a predvianočným posedením pri voňavom čajíku.

Predvianočné tvorenie

Naši šikovníci a tvorivkovia sa postarali o skrášlenie herní svojimi výrobkami a maľbami so zimnou a vianočnou tematikou. Tretiaci a štvrtáci sa zapojili do turnaja v spoločenských hrách.

Aj nasnežilo nám...

Keď sniežik chumelí, tak sa vonku krajšie veselí. I keď sa sneh neudržal na školskom dvore dlho, potešili sme sa snehovej nádielke a hneď sme postavili niekoľko snehuliakov.

Zábavníček - hra Kufor  

Deti tretieho oddelenia si vyskúšali zábavnú prácu v skupinách. Všetci si zaslúžia pochvalu. Dobrú náladu nám pripravili deti v súťaži tanci. 

Šarkaniáda v ŠKD

Letí šarkan letí, zhora vidí deti. 

Príde pani Jeseň, zaspieva im pieseň.

Šarkan ten má jeseň rád, s vetrom je on kamarát.

Vetrík ten ho poháňa, deťom radosť rozdáva.

Pozrite sa deti, ako krásne letím,

veľa pekných stužiek mám,

farebný som kvôli vám. 

Aj tento školský rok sa deti zo všetkých oddelení s radosťou zapojili do výroby šarkanov, ktoré si potom aj na školskom dvore vyskúšali, ako krásne a vysoko lietajú.

Zábavná práca s prírodným materiálom našich tretiakov a štvrtákov 

Október - mesiac úcty k starším  

Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia. Aj keď dačo vyparátim, našim nepovedia.
Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.
Milá babka, milý dedko máme Vás radi. Vaši prváci.  

Svetový deň pošty v ŠKD

Svetový deň pošty bol vyhlásený v Tokiu 9. októbra v roku 1969. Pri tejto príležitosti si deti vymaľovali pohľadnice, zhotovili list a obálku, ktorú venovali svojim blízkym, vyrobili a napísali podľa svojej fantázie listy pre starých rodičov a dozvedeli sa z histórie ako voľakedy fungovalo posielanie správ bez vymoženosti dnešnej modernej doby internetu.

Výber z jesennej tvorby našich šikovných prvákov 

V oddelení Sovičiek naši prváci hneď od začiatku školského roka ukázali svoju zručnosť a šikovnosť a takto krásne sme si vyzdobili naše oddelenie :-).