Fotogaléria


Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 

Olympizmus a OH očami detí

Imatrikulácia prvákov

Prváci v rozprávkove

Miniolympiáda v cudzích jazykoch

Svetový deň pohybom k zdraviu a dopravná výchova - blokové vyučovanie

Deň Zeme   1. - 4. ročník

Deň Zeme   5. - 9. ročník

Marec - mesiac knihy

Dar seniorom

Spomienky na Vianoce

Mikulášku náš ...

Zimná výzdoba

Bubnovačka

Chutné maľovanie

HarryPotteriáda

Výstava ovocia a zeleniny

Do školy na bicykli