Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy! 

Ďakujeme, že nás aj tento rok podporíte Vašimi  2 % z dane.

Finančné prostriedky budú použité pre Vaše deti na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa môžete odovzdať triednej učiteľke alebo na vrátnici školy.