Blokové vyučovanie - Buďme priatelia

Deň rodiny

Vynášanie Moreny

Karneval

Deň v pyžame

Exkurzia v Bratislave

Príchod jari

Imatrikulácia prvákov

Funny English - Vianoce 3.A

Projekt "Spolu proti drogám"

Vianočný bazár

Mikuláš v škole

Deň bez školských tašiek

Medzinárodný deň školských knižníc

Halloween v 3.A

Mesiac dobrovoľníctva

Beseda s Adolfom Dudekom

Deň s mládežou

Streamovaný koncert "Príbeh hudby"

Dary jesene DK Necpaly

Európsky týždeň mobility

Deň gramotností - projektový deň

Didaktické hry - Účelové cvičenie

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023