Školský parlament

Školský parlament 2022/2023

Koordinátor: Bc. Petra Grňová

Predseda: David Ščípa 9.A

Podpredseda: Ema Petrášová 8.A

Členovia:

Kristína Roháriková, Sandra Krišková - 5.A

Sára Pipíšková, Ivan Baran - 6.A

Natália Melcerová, Kristián Krivuš - 6.B

Diana Gurečková, Romana Vidová - 7.A

Lucia Ranušová, Ema Petrášová - 8.A

David Ščípa, Kristína Gajdošová - 9.A

Delegovaní zástupcovia do Rady mladých mesta Prievidza: Ema Petrášová 8.A David Ščípa 9.A

1. zasadnutie školského parlamentu

Po prázdninách sa Školský parlament opäť pustil do práce. Delegovaní žiaci z druhého stupňa, (2 zástupcovia za triedu) sa pod vedením p. asistentky Petry Grňovej stretli, aby si povedali čo ich čaká v novom školskom roku 2022/2023. ŠP je orgán školskej samosprávy, ktorý reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, predkladá rôzne návrhy a stanoviská, podieľa sa na aktivitách reprezentujúcich školu..... Hneď v úvode sme nominovali dvoch zástupcov našej školy do Mestského mládežníckeho parlamentu - Rady mladých mesta Prievidza (za 8.ročník Emku Petrášovú a za 9.ročník Davida Ščípu), ktorí sa budú pravidelne stretávať na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí. Prvé fórum, ktorého sa zúčastnia spolu s p. Grňovou bude 13.9. o 9.00 hod. v zasadačke Centra voľného času.

Ďakujeme všetkým zástupcom ŠP a veríme, že spolu dokážeme obhajovať práva detí na našej škole ale i dbať na plnenie povinností. Spolu to určite zvládneme!

                                                                                                                               Bc. Petra Grňová