Projekty

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza je zapojená do Národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" 

NP POP IIhttps://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

MPC: https://mpc-edu.sk