Príhovory a poďakovania


Vďaka patrí pani primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej za publikáciu o Prievidzi a tiež poukážky na nákup kníh do školskej knižnice.