18. ročník - šk. rok 2020/2021     Ž I J E M E    Z D R A V O

Sadíme TUJE

V rámci projektu Ekorok za žiaci 7. A pričinili o skrášlenie areálu školy a vysadili 48 tují.

Sviatok Zeme v ŠKD

Aj v školskom klube sme pokračovali v témach venovaných Dňu Zeme. Deti sa zahrali zaujímavé hry, pozreli si videoklipy s pesničkami o prírode a výtvarne spracovali tému ochrany Zeme.

Deň Zeme - projektové vyučovanie

1. - 4. ročník

Aj naša Zem má svoj sviatok. Od roku 1969 si ho pripomíname 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok. Upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíja diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Je potrebné uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Naša škola si pripomenula tento deň formou projektového vyučovania.

Prváci sa premenili na kvapky vody a obliekli sa do modrej farby. Mnohými aktivitami a hrami sa o vode dozvedeli, kde všade sa nachádza, prečo je dôležitá, akú podobu má voda v prírode, na čo všetko sa využíva. Poukázali aj na miesta, kde videli znečistenú vodu, a prečo si treba vodu vážiť. Každý žiak vytvoril kvapku vody s odkazom a z kvapiek spolu zložili pekný obrázok. V školskom átriu vyčistili okolie jazierka.

Žiaci z 2.A si pozreli rozprávku Recyklonia, zoznámili sa s triedením odpadu do odpadových nádob. Svoje získané poznatky si hneď všetci overili v praxi - triedili podľa pokynov vzorový odpad. Deti boli veľmi šikovné, veľká časť z nich má dobré znalosti z tejto problematiky. V poslednej časti vyučovania žiaci vyrobili pomôcku - odpadové nádoby jednotlivých farieb a do nich nalepili obrázky odpadu, ktorý do nich patrí.

Žiaci 2. B si pozreli film o znečistení lesov a vodných nádrží. Potom sa rozprávali o význame lesa pre človeka, o znečistenom ovzduší a znečistenej prírode. Podľa filmu "Les nie je smetisko" vyrobili plagát s rovnakým názvom, kde znázornili dobu rozkladu rôznych vecí v prírode (PET fľaša, igelitová taška, tetrapak, téglik, látka, papier, plienka, sklo, cigareta, plechovka, pomaranč, žuvačka.

Deň Zeme žiaci v 3.A začali vedomostnou časťou. V nej sa podozvedali rôzne zaujímavosti o Zemi i to akými problémami v súčasnosti naša Zem prechádza. Podrobnejšie rozobrali témy Vzduch a Separovanie odpadu. V ďalšej, praktickej časti, sa žiaci pustili do vypracovania spoločného projektu - vytvorili Zem s kontinentmi. Tie oblepili kvetmi v príslušnej farbe daného kontinentu. Chceli tým vyjadriť túžbu, aby naša Zem bola krásna, pestrá a prekvitala tak, ako to sa to podarilo im v tomto projekte.

Žiaci triedy 4.A sa venovali téme Prechádzka lesom a zásah človeka do života prírody. Pomocou aktivít a foriem brainstorming, didaktická hra a pracovný list si deti osvojili poznávanie prírodnín a zvierat pomocou opisu a obrázkov. Žiaci triedili odpad vo svojej triede a boli ho uložiť do správnych kontajnerov v areáli. Na záver riešili zábavné slovné úlohy s enviro tematikou a vytvárali koláž na tému Zvieratá - ich životné prostredie a zásah človeka do prírody.

V 4.B si žiaci Deň Zeme pripomenuli motivačným rozhovorom a sledovaním animovaných príbehov festivalu Ekotopfilm - online formou na témy Plytvanie potravinami a Uhlíková stopa. Na záver si deti zasúťažili s Kalim, čo sa im veľmi páčilo. Žiaci vyrábali plagáty, 3D projekt na tému Ochrana planéty a životného prostredia a výrobky z recyklovaného materiálu.                                                                                                                                                                            viac

5. - 9. ročník

Žiaci piateho až siedmeho ročníka a ich triedne pani učiteľky sa zapojili do projektového dňa ešte dištančnou formou. Napriek chýbajúcemu osobnému kontaktu sa im podarilo pekne spracovať tému ochrany našej Modrej planéty. Svoje projekty a výrobky prezentovali po nástupe do školy pred spolužiakmi.

Piataci si pozreli film Recyklónia a rozprávali sa o dôležitosti separovania odpadu a následnom recyklovaní. Uvedomujú si, aké dôležité je chrániť našu planétu Zem a učia sa formulovať svoje názory na dané témy. Zozbierané poznatky spracovali do krásnych projektov.

Šiestaci si pozreli video o vzniku sviatku Zeme a vyberali si témy, ktoré ich zaujali alebo sa rozhodli, že sa pokúsia zhotoviť výrobok, ktorý by súvisel s Dňom Zeme. Dievčatá zaujali témy rýchla móda, ohrozené živočíchy a plytvanie jedlom. Chlapci si spomenuli na katastrofu v Černobyle, globálne otepľovanie a niektorí tvorili literárne dielka, plagáty. Šikovný majster zhotovil vtáčiu búdku a jeho vynaliezavá spolužiačka z použitých mikroténových vreciek sieťové vrecúško - tašku.

Siedmaci sledovanie filmu "Klimatické zariadenie má poruchu" spojili s diskusiou o klimatických zmenách.Potom si vyberali z troch aktivít: význam hmyzu v prírode a tvorba hávedníkov z prírodného materiálu, tvorba literárneho diela na danú tému a presádzanie izbových rastlín. Po návrate do školy prezentovali pred spolužiakmi svoje výrobky a z vyrobených hávedníkov pre hmyz vytvorili na dolnej chodbe výstavu. Po jej skončení si tieto hmyzie hotely nájdu miesto v našom átriu a areáli školy.

Žiaci 8.A mali napísať ľubovoľný literárny žáner venovaný Dňu Zeme. Príjemne prekvapili a preukázali svoju fantáziu a tvorivosť, výsledkom čoho vznikli veľmi pekné a zaujímavé básne, balady, bájky či rozprávky. Prečítať si ich je možné - sú umiestnené na paneloch na dolnej chodbe. Žiaci ich vhodne doplnili aj krásnymi ilustráciami.

Deviataci, naši najstarší žiaci, vyjadrili svoj názor, že ich necitlivý prístup k planéte Zem trápi. Niektorí sa zamerali na chorobu súčasnosti - vírus Covid-19 a tému spracovali v projekte pod názvom Vírusy a virológia. Iní sa venovali potrebe zdravej stravy, zamýšľali sa nad zdravím planéty, separovaním odpadu, potrebou športu pre rozvoj duševného zdravia. Veľmi pekné projekty vypracovali chlapci, ktorí sa venujú turistike a prírodu na túre radi fotografujú. Svoje unikátne zábery použili pri tvorbe sprievodcu slovenskou prírodou.

Projektový deň Deň Zeme, sa na celej škole vydaril a určite splnil svoje poslanie.                                                        viac

Vodný ekosystém

Život vodného ekosystému zachytili žiaci 5. ročníka počas dištančnej výučby biológie krásnymi projektami.

Mladí vedci

Pokusy z biológie sa dajú realizovať aj v domácom prostredí. Niektorí žiaci 6.ročníka - mladí vedci, pozorovali stavbu naklíčeného semena fazule a vplyv klíčnych listov rast rastlín. Po skončení pokusu mladé rastliny zasadili do pôdy a budú čakať na úrodu.

Deň Zeme

Pri príležitosti Svetového Dňa Zeme sa druháci v ŠKD zapojili svojou aktivitou, ktorá je znakom toho, ako sa snažíme podporovať a chrániť naše životné prostredie, aby naša Zem bola stále taká usmiata ako tieto práce našich detí :)    

EnvirOtázniky

EnvirOtázniky je celoslovenská on-line vedomostná súťaž o životnom prostredí. Každoročne sa obmieňajúce témy podnecujú zapojených žiakov k štúdiu odbornej literatúry. Témy XV. ročníka sú nasledovné:

  • Ekologické poľnohospodárstvo (zdravá pôda - zdravá krajina - zdraví obyvatelia)
  • Rýchla móda - fast fashion
  • Plasty
  • Globálne dopady skleníkového efektu

Do súťaže, ktorá končí 22.4.2021 sa zaregistrovalo 13 žiakov 5. až 8. ročníka. Hrajú o zaujímavé ceny:

  • 1. cena - Elektrokolobežka XIAOMI
  • 2. cena - Digitálny fotoaparát Canon
  • 3. cena - Smart hodinky XIAOMI TREX

Držíme im palce!

Veľkonočné tvorenie

O pár dní tu máme veľkonočné sviatky, na ktoré sa každý pripravuje inak. Tešia sa na ne aj naši tretiaci a rozhodli sa vyzdobiť vajíčka, vyrobiť jarný venček a ďalšie jarné dekorácie, aby sme spoločne strávili pekné chvíle. Deti vnímajú Veľkú noc ako obdobie radosti a práve v tieto dni si uctievame tradície viac ako po iné sviatky. So symbolmi Veľkej noci a zvyklosťami sa deti oboznámili v dokumentárnom filme v rámci regionálnej výchovy, na hodine čítania im pripomenula autorka Marta Šurinová vo svojom úryvku, že Veľká noc a jej slávenie je vrcholom kresťanstva a predstavila im prastaré zvyky, ktoré sa zachovali podnes na Kvetnú nedeľu, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok.

Prajeme Vám radostné veľkonočné sviatky!

Tvoríme z odpadového materiálu

Žiaci 3.A triedy sa tešia, že môžu na hodinách pracovného vyučovania získavať nové zručnosti, pri ktorých si zároveň vytvoria niečo pre potešenie. Práca s textilom, prišívanie gombíkov sa stala pre nich novou skúsenosťou. Každý žiak si vytvoril pre seba zajačika, ktorý môže byť ozdobou blížiacich sa sviatkov jari, alebo hračkou pre potešenie. Že sa im v práci darilo vidieť aj na fotografiách.

Ako chránime životné prostredie

My - druháčikovia z ŠKD sme na túto príležitosť vytvorili plagát, aby sme Vám ukázali ako sa snažíme chrániť naše životné prostredie. Pridajte sa k nám aj Vy ☺

Sadíme rastlinky

Všetci máme radi prírodu. Radi sa chodíme poprechádzať do našich krásnych hôr, kochať sa jej krásami a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Pôda - našimi predkami tak chránená súčasť života, je predmetom skúmania už na prvom stupni základnej školy. Naši druháci zisťovali, prečo si ju naši predkovia tak vážili. Na hodine prvouky sadili semená plodín - hrachu, šošovice, fazule, papriky, mrkvy ... . Zisťovali ako umiestniť semienko do zeme, čo potrebuje k životu. Tešili sa zo svojho diela a ešte viac, keď uvideli prvé známky života - klíčiace rastlinky. Či sa o ne budú vedieť postarať uvidia nasledujúce týždne. Naše deti sú vnímavé, šikovné a múdre. Odkaz predkov bude zachovaný.

Život v lese

Žiaci piateho ročníka počas dištančného vzdelávania vytvárali projekty na tému Život v lese. Ekosystém lesa sa vyznačuje veľkou biodiverzitou, ktorú žiaci objavovali. Vyhynutie jedného druhu znamená narušenie celej biologickej rovnováhy. Žiaci nemali ľahkú úlohu, ale mnohí si s tým poradili vynikajúco aj v domácom prostredí.

Sadenie semienok v školskom klube

Príroda nás už stihla obdariť pekným teplým počasím. A to je znamenie pre malých záhradkárov, na ktorých sa premenili prváci v školskom klube, aby si zasadili rôzne semená. Práca ich náramne bavila a už sa tešia na rast svojich rastliniek, ku ktorým vyrobili aj menovky. Sadili sme cibuľku, papriku, hrach, fazuľu a rukolu.

Súťaž SMS - Starý Mobil Sem!

V súťaži v zbere starých mobilov, ktorá bola tento školský rok organizovaná v rámci projektu Recyklohry spolu so spoločnosťou Orange Slovensko, vyhral knižku Zberný dvor od B. Jobusa Dárius Kňažický z 3.A. Srdečne mu blahoželáme! Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov.

Recyklohry

Od začiatku školského roka naša škola vyzbierala a odovzdala prostredníctvom projektu Recyklohry 754kg starých elektrospotrebičov, 142 ks starých mobilných telefónov a 60 kg použitých batérií. Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

Do tohto projektu je škola zapojená už 10 rokov. Za toto obdobie sme odovzdali takmer 6 ton starých a nefunkčných elektrospotrebičov. Do zberu starých batérií sme sa zapojili len pred tromi rokmi a stihli sme už vyzbierať viac ako ½ tony. 

Mestečko z odpadového materiálu

Deti z 1. oddelenia školského klubu si z domu poprinášali prázdne nepotrebné škatuľky a obaly z čajov a iných potravín a vyrobili z nich svoje malé mestečko. Použili pritom aj materiál, ktorý by ináč skončil v odpadkovom koši.  

Tematická práca s odpadovým materiálom

V oddeleniach ŠKD sme sa s deťmi pripravovali na Mikuláša. Vyzdobili sme si triedy, vyrobili Mikulášov a vyčistili a ozdobili čižmy. A Mikuláš sa veru potešil, že sme pritom mysleli aj na prírodu a používali sme pri zhotovovaní týchto výrobkov aj odpadový materiál ako vlna zo starého svetra, nepoužívané čižmy, rôzne krabice a prírodný materiál. 

Jaskyne na Slovensku

Kútik živej prírody

22. apríl je Deň Zeme. Aj trieda 2.B sa zapojila do tohto projektu nenáročnou aktivitou - zriadením kútika živej prírody. Na prvouke sa žiaci učili o význame rastlín pre človeka, o spôsobe ich rastu... Izbové rastliny majú dobrý vplyv na emócie a zdravie detí, zmierňujú únavu a spôsobujú radosť. Žiaci sadili africké fialky. Sú nenáročné, vyžadujú minimálnu starostlivosť a kvitnú po celý rok. Vyžadujú svetlé miesto s nepriamym slnkom a pravidelnú zálievku do misky pod kvetináčom. Veľmi ľahko sa rozmnožujú pomocou listových odrezkov, ktoré sa zapichnú do vlhkého substrátu. Každý žiak zasadil fialku do črepníka, označil menovkou a polial. Žiaci sa budú starať o svoje rastlinky a sledovať ich rast.

Abecedár ovocia a zeleniny

Trieda 4.A sa zamerala na zdravú výživu a žiaci vytvorili Abecedár ovocia a zeleniny. Diskutovali tiež o dôležitosti vitamínov pre zdravie ľudí.

Ekoativity 3. A

Ekoaktivity 3.A triedy boli zamerané na zdravý životný štýl. Prebehli v decembri a veľmi úzko naviazali na hodinu prírodovedy k téme zdravé stravovanie. Žiaci si na tejto hodine obohatili svoje doterajšie vedomosti ohľadom zdravého stravovania, jeho vplyvu na zdravie človeka a v pyramíde zdravia sa dozvedeli, ktorým potravinám treba dávať prednosť. Po teoretickej príprave sa pustili do projektov, v ktorých pracovali po skupinách. Dve skupiny vytvorili pyramídu zdravia a svojou prácou si upevňovali vedomosti, ktorým potravinám sa vyhnúť ak chcú byť zdraví. Dve skupiny vytvorili pútavé darčeky - tričko pre otecka, zásterka pre mamičky s témou zdravé potraviny. Posledná skupina vytvorila eko- obal na zdravovedu pre všetkých, ktorí hľadajú dôležité informácie týkajúce sa zdravia.

Zelený objektív 2020

V mesiaci február sa žiaci našej školy zúčastnili výtvarnej fotografickej súťaže ,,Zelený objektív 2020". Súťaž organizuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a zameraná je na fotografie zachytávajúce les a život v ňom. Už od novembra posielali žiaci svoje fotografické diela do školského kola. Zúčastnilo sa veľké množstvo žiakov druhého stupňa, za čo im patrí veľká vďaka. Do celoslovenského kola nakoniec postúpili Nelka Chrenková 5.A - fotografia ,,Rašelinisko", Radko Rohárik 6.A - fotografie ,,Velikáni v opare" a ,,Kosodrevina", Emka Petrášová 6.A -fotografia ,,Symbióza", Davidko Ščípa 7.A - fotografie ,,Plte" a ,,Sila vody" , Lucka Mokrá 8.A - fotografia ,,Susedia".

Držíme Vám päste a ďakujeme za reprezentáciu.

Tvoríme z odpadových materiálov

Aj počas dištančného vzdelávania šikovné dievčatá z 5. A triedy vymýšľali a tvorili rôzne úžitkové a dekoračné predmety z odpadového materiálu. Výrobky sa im podarili a robia im radosť :-).  

Staráme sa o vtáčiky v zime

O vtáčiky sa deti z 5. A starajú aj v zime. Do kŕmidiel pravidelne dosypujú krmivo pre vtáčiky. Odmenou nám je v tomto jarnom období radostné štebotanie našich miestnych operencov.

Poznávame dreviny a vtáctvo

Máme radi prírodu

Príroda je krásna v každom ročnom období. Prináša nám nielen oddych a relax, ale aj rôzne  námety a inšpirácie. Žiaci 5. A triedy vedia, aké dôležité sú prechádzky prírodou pre posilnenie imunity a zdravý životný štýl. Po potulkách prírodou nafotili tieto krásne zábery.

Tvorivá dielňa z prírodného materiálu

V decembri sa žiaci 2.A triedy zúčastnili výtvarnej tvorivej dielne. Z prírodného materiálu sa učili vyrobiť pekné a voňavé ozdoby na vianočný stromček, ale aj na skrášlenie interiéru. Niektoré deti spoznali prvýkrát voňavú škoricu a klinček. Ozdôbky nám prevoňali našu predvianočnú triedu.

Vitamíny proti chrípke

Každoročnú prípravu a ochutnávku čajov sme v ŠKD nahradili rozprávaním sa o dôležitostí vitamínov a obranných látok v tele človeka pred chorobami. Počúvali sme rozprávku na túto tému, zahrali si situačnú scénku a nakreslili šálku dobrého bylinkového čajíku s medom a citrónom. Alebo vyrobili papierové jabĺčko, mrkvičku, či plagát o Covide. A len tak pre radosť si mohli niektorí vyskúšať pokus so zapúšťaním farieb z obľúbených detských cukríkov.

Ovocníčkovia

Jesennou úrodou polí a sadov sme spestrili prírodovedné kútiky v našich oddeleniach. Deti z tretieho oddelenia si vlastnoručne vyrobili aj tekvicové strašidielka. Tiež sa zoznámili s plodmi ako orechy, žalude, bukvice a strukoviny.

Výroba vlastných šarkanov

Žiaci jednotlivých oddelení podľa svojich možností a zručností si vyrobili aj z odpadového materiálu vlastných šarkanov, ktorých potom vyskúšali na školskom dvore počas Šarkaniády. Inšpirovali nás žiaci druhého oddelenia školského klubu, ktorí so svojou pani vychovávateľkou vyrobili dvoch šarkanov pre ďalšie dve oddelenia.

EKOKÚTIK - SEPTEMBROVÉ PRÍRODNINY

Kde bolo, tam bolo ... A začal sa školský rok ...

S chuťou sa púšťame do známych projektov, no chceme im pridať vôňu novosti. V oddeleniach školského klubu zakladáme ekokútik s mesačnými témami. Tou septembrovou sú Prírodniny. Všehochuť zemských darov naši žiaci naaranžovali do pekných prác a prváci z plodov gaštana vytvorili rôzne milé figúrky.