Základná škola s materskou školou

Malonecpalská ulica 206/37

971 01 Prievidza

Kontakty:


RNDr. Ľubomíra Holíková - riaditeľka školy 046/548 80 56

 046/5488 056

 email: zsmalonecpalska@gmail.com


Ing. Stanislava Marková - zástupkyňa pre základnú školu

046/548 80 29


Materská škola
Mgr. Sylvia Burkušová  - zástupkyňa pre materskú školu

 0903 501 096


zamestnanci MŠ - 0903 501 083


Ing. Jana Štefancová - ekonómka pre rozpočet 046/548 83 84


Mária Drabantová  - ekonómka PaM

046/548 83 84


Školská jedáleň:
Magdaléna Lukáčová -  vedúca ŠJ

 046/548 80 28

email: sjmalonecpalska@centrum.sk