Zoolympiáda v Bojniciach

Deň rodiny

Pestrofarebný olympijský deň

Levice a Topoľčianky

Exkurzia do Banskej Bystrice a okolia

Projektové vyučovanie "Biely deň" - Deň mlieka

Medzinárodný deň florbalu

Deň otvorených dverí

Vynášanie Moreny

Karneval v 2. A

Projektový deň - Medzinárodný deň materinského jazyka

Zber papiera

Rozprávkový karneval

Blokové vyučovanie "Červený deň" - Deň jablka

Európsky deň jazykov

Šikovní druháci